Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Статистика и иконометрия / Новини - Катедра Статистика и иконометрия / Области за научно ръководство на дипломни работи

   

06.07.2010

Катедра „Статистика и иконометрия”

Области за научно ръководство на дипломни работи

 

доц. д.м.н. Иван Иванов

 • теория на игрите и приложения
 • количествени методи оптимизационни задачи и икономически приложения
 • оптимизация на портфейли
 • синхронизация на бизнес цикли
 • стохастично моделиране
 • прогнозиране на финансови времеви редове
 • теория на хаоса
 • моделиране и анализ на финансови пазари
 • честотен анализ на финансови данни

доц. д-р Красимира Швертнер

 • бази данни
 • системи за управление на фирмени ресурси
 • управленски информационни системи

доц. д-р Георги Менгов

 • поведенческа икономика
 • експериментална икономика
 • мултиагентни системи
 • компютърно моделиране в горните три области

гл. ас. д-р Боян Ломев

 • анализ и прогнозиране на икономически времеви редове
 • иконометрични модели на финансови пазари
 • управление на портфейли от ценни книжа

ст. ас. Павел Стойнов

 • финансова и застрахователна математика
 • модели в икономиката
 • туризъм