Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика и управление по отрасли / Преподаватели - Катедра Икономика и управление по отрасли / Ас. Мария Трифонова

   
MTrifonova

 

Ac. Мария Трифонова

 

 

Области на интерес

 

 • Възобновяеми енергийни източници- системна и пазарна интеграция, регулации, схеми за подпомагане и бизнес модели за развитие
 • Европейски регулации и политики в областта на енергията и климата, политики за декарбонизация
 • Енергийни преходи и модели за икономически анализ на енергийните преходи
 • Институционална икономика

 

Проекти

 

 • Коордниция и управление на българското участие във финансираните от ЕК проекти PV Grid и NanoPhoSolar
 • Участие в международния научен проект MEDEAS, част от SHAPE ENERGY, финансиран по програма H2020
 • Принос към редица проекти на European Institute for Energy Research (EIFER) в периода 2016-2017 г.

 

Публикации

 

 • TRIFONOVA, M. (2017). Development of the Renewable Energy Sector in Europe, in: Wolfgang Breh & Heike Kull (eds.) Ideen und Innovationen für die Energie von morgen: Wissenschaftliche Beiträge des KIT zu den Jahrestagungen 2014, 2016 und 2017 des KIT-Zentrums Energie. KIT Scientific Publishing, P. 123 avilable at link,
 • TRIFONOVA, M. (2019). The Concept of the Institutions in the Energy Transition Research, in: Young Researchers. Conference Proceedings 2018 (Volume 1). St. Kliment Ohridski University Press, Sofia
 • TRIFONOVA, M. (2019). Renewable Energy Sector Development in Bulgaria- an Institutional Analysis, in Annual P in Chovanov, G. et al. (eds.) Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics and Business Administration, Volume 18, Sofia. ISSN 1311-8420

 

Членства

 

 

Курсове

 

 • Възобновяеми енергийни източници и биогорива (лекции, магистри)
 • Устойчиво управление на енергийните системи (лекции, магистри)
 • Икономика на инфраструктурата и мрежовите индустрии (лекции, магистри, асистиращ преподавател)
 • Регулирани услуги, пазари и ценообразуване (лекции, магистри, асистиращ преподавател)
 • Икономика на околната среда (лекции, магистри)
 • Пари, банки и финансови пазари (упражнения, бакалаври)
 • Икономика и управление на предприятието (лекции, бакалаври)

 

Повече информация (CV): https://europa.eu/!QP79Nf

email: mgtrifonova@feb.uni-sofia.bg

ResearchGate: Mariya Trifonova

Приемно време: понеделник, 14:00-15:00 ч., ст. 111 и след предварителна уговорка