Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Публикации / В сп. Икономически и социални алтернативи беше публикувана статията на проф. Теодор Седларски ”Индивидуализъм, колективизъм и бъдещето на капитализма” (2022)

   

14.12.2022

В кн. 4 / 2022 на сп. Икономически и социални алтернативи беше публикувана статията на проф. Теодор Седларски:

 

Индивидуализъм, колективизъм и бъдещето на капитализма ” (pdf)

 

(пълен текст на статията)

 

Седларски, T. (2022), “Индивидуализъм, колективизъм и бъдещето на капитализма”, Икономически и социални алтернативи, 4/2022, с. 126-153.

 

Резюме:

 

В статията са обобщени основните идеи от книгата „Бъдещето на капитализма“ на влиятелния американски икономист Лестър Търоу, свързани с ролята на културното измерение индивидуализъм–колективизъм за стопанското развитие на обществата. Според автора дългосрочното съществуване на настоящата социално-икономическа система е заплашено заради несъвместимостта на съвременните пазарни отношения и технологични връзки с особеностите на първичната човешка природа. Индивидите и техните предпочитания в голяма степен са продукт на обществото и социалните влияния и за да функционират успешно, са необходими обединяващи светогледни системи. Но капитализмът и концепцията за пазарно регулираното обществено устройство не са обединяващи, а се явяват по-скоро „процесни“ идеологии за ефективността на човешкия обмен. С повсеместното налагане на индивидуалистични мисловни модели все повече се затруднява извеждането на общо благо или колективни цели, за които всички се чувстват призвани да допринасят. Без работеща колективистична социална организация обаче всеки индивид е мотивиран да се “вози без билет“, т.е. да потребява осигурените от другите на по-ранен исторически етап облаги, без да влага собствени усилия в поддържането на системата, която ги е направила възможни.

 

Ключови думи: индивидуализъм, колективизъм, капитализъм, институции, споделени мисловни модели, идеологии, култура, норми, транзакционни разходи, трагедия на общото, икономическо развитие

 

JEL: B52, F54, О43, P16.