Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Публикации / В сп. Икономическа мисъл бе публикувана статията на проф. Х. Егберт и проф. Т. Седларски "Основи на съвременната икономика: Джоан Робинсън и лявото кейнсианство"

   

12.01.2021

 

В списание Икономическа мисъл, кн. 6 / 2020 бе публикувана статията на проф. Хенрик Егберт и проф. Теодор Седларски "Основи на съвременната икономика: Джоан Робинсън и лявото кейнсианство – Марксово влияние, но не и марксизъм"

 

Пълен текст на статията:

“Основи на съвременната икономика: Джоан Робинсън и лявото кейнсианство – Марксово влияние, но не и марксизъм" (pdf)

 

Резюме:

Джоан Робинсън (1903-1983) е забележителен кеймбриджки икономист в множество отношения. Тя е част от интелектуалния кръг около Джон Мейнард Кейнс, обсъжда с него работни варианти на „Общата теория“ още в началото на 30-те години на XX век, а по-късно се превръща във важен застъпник на идеите му. Първият ѝ значим труд е „Теория на не-съвършената конкуренция“, в който Робинсън излага модела, превърнал се в стандартен за описанието на реалните пазари в противовес на модела на съвършената конкуренция. Работата ѝ върху Маркс присъединява част от идеите му към конвенционалното икономическо познание, разграничавай-ки се напълно от идеологическия марксизъм. Заради пристрастията ѝ към левите икономически идеи, споровете с неокласическите ортодоксални ико-номисти, както и поради това, че защитава комунистическите режими след Втората световна война, Робинсън е смятана за един от най-противоре-чивите икономисти на времето си.

 

 

Егберт, Х., Т. Седларски, “Основи на съвременната икономика: Джоан Робинсън и лявото кейнсианство – Марксово влияние, но не и марксизъм”, Икономическа мисъл, 6/2020, с. 66-74.