Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Публикации / В сп. Икономическа мисъл бе публикувана статията на проф. Егберт, проф. Седларски и д-р Тодоров "Основи на съвременната икономика: Джордж Стиглър и Чикагската икономическа школа - за теорията на цените и икономиката на информацията" (кн. 4/2022)

   

13.10.2022

 

В кн.4/2022 на сп. Икономическа мисъл бе публикувана статията на проф. Хенрик Егберт, проф. Теодор Седларски и д-р Александър Тодоров:

 

" Основи на съвременната икономика: Джордж Стиглър и Чикагската икономическа школа - за теорията на цените и икономиката на информацията " (pdf)

 

(пълен текст на статията)

 

Егберт, Х., Т. Седларски, А. Тодоров (2022), “Основи на съвременната икономика: Джордж Стиглър и Чикагската икономическа школа - за теорията на цените и икономиката на информацията”, Икономическа мисъл, 4/2022, с. 452-472.

 

Резюме:

Джордж Стиглър е сред най-видните представители на второто поколение икономисти от Чикагската школа, допринесли значително за формирането на нейното идейно наследство. Научните му разработки вдъхновяват множество изследвания в областта на теорията на публичния избор, икономическата теория на правото и редица други теоретични направления. Стиглър лансира идеята за всеобхватна теория на цените, простираща се отвъд пределите на икономическата наука, и до края на живота си работи за превръщането ѝ в универсален модел за анализ на човешкото поведение. Във връзка с това са представени в синтезиран вид някои от неговите най-значими приноси към съвременната икономика, съдържащи се преди всичко в трудовете му в областта на теорията на информацията и икономическата теория на регулацията.

 

 

Ключови думи: Джордж Стиглър; теория на цените; икономика на информацията; индустриална организация; икономическа теория на регулацията; теорема на Коуз; Чикагска икономическа школа

 

 

JEL codes: B20; D40; D49; D80; D83; H11; J38; L00