Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Публикации / В сп. Икономическа мисъл бе публикувана статията на доц. Седларски и проф. Егберт "Основи на съвременната икономика: Александър Гершенкрон"

   

01.05.2016

 

В кн. 1 от 2016 г. на списание Икономическа мисъл беше публикувана статията на доц. д-р Теодор Седларски и проф. д-р Хенрик Егберт "Основи на съвременната икономика: Александър Гершенкрон":

 

Седларски, Т., Х. Егберт (2016), "Основи на съвременната икономика: Александър Гершенкрон", Икономическа мисъл, 1/2016, с.133-141.

 

Пълен текст в ResearchGate

 

Резюме

Александър Гершенкрон е сред най-влиятелните изследователи през ХХ век на стопанската история и икономическото развитие. Сборникът му с есета „Икономическата изостаналост в историческа перспектива“ заема ключово място в световната литература в областта на стопанската исто-рия. Тук са систематизирани две от главните идеи на Гершенкрон, които повлияват върху еволюцията на теорията на развитието извън нейния първоначален европейски контекст. Първо, изчисляването на темповете на растеж на Съветския съюз, които представляват предизвикателство пред икономистите по онова време. Откритите грешки в пресмятанията относно съветската икономика са известни днес като ефект на Гершенкрон. Второ, посочени са някои аспекти от неговата централна теория за икономическата изостаналост по отношение на индустриализацията и процесите на догонващото развитие.