Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Публикации / Статия на проф. Теодор Седларски: “Политическа икономия на социалния статус: статусното съревнование като двигател на пазарната социоикономическа система” (2019)

   

30.01.2019

Проф. д-р Теодор Седларски: “Политическа икономия на социалния статус: статусното съревнование като двигател на пазарната социоикономическа система” (2019) (pdf)

 

Текстът е публикуван в Сборника с доклади от съвместната международна научна конференция “Икономически предизвикателства: Развитие, благосъстояние, интеграция” (УНСС, Стопански факултет на СУ, ноември 2018 г.), Издателство на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", 2019 г.

 

Резюме

Докладът анализира съревнованието за социален статус като една от основните движещи сили зад съвременната социалноикономическа система, основана на пазарна организация на човешките взаимодействия. Изследвана е ролята на т.нар. Вебленови ефекти върху индивидуалното разпределение на времето между работа и почивка, значението на относителния доход и показното потребление за субективното благосъстояние, неравенството и растящите очаквания относно потреблението. Обобщено са представени емпирични подходи в литературата за анализ на ефектите от относителната нищета. Новоформиращото се изследователско направление на политическата икономия на социалния статус предлага обещаващи отговори на основни въпроси на икономическата наука, които допълват стандартните аксиоми за икономическото поведение.

 

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПУБЛИКАЦИЯТА (PDF)

 

Цитиране:
Седларски, Т. (2019), “Политическа икономия на социалния статус: статусното съревнование като двигател на пазарната социоикономическа система”, Сборник с доклади от съвместната международна научна конференция “Икономически предизвикателства: Развитие, благосъстояние, интеграция” (УНСС, Стопански факултет на СУ, ноември 2018 г.), Издателство на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", 2019 г., с. 209-245.