Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Публикации / Изданието Bulgarian Economic Papers (bep.bg) беше добавено във влиятелната световна електронна библиотека RePEc

   

11.06.2015

Издаваната от Стопанския факултет и Центъра за икономически теории и стопански политики към СУ "Св. Климент Охридски" поредица от дискусионни материали (working paper series) Bulgarian Economic Papers (bep.bg) беше индексирана от влиятелната световна електронна библиотека EconPapers на RePEc (Research Papers in Economics). Така публикуваните в поредицата разработки веднага стават достояние на международната изследователска общност и попадат в челните места при търсения в Интернет.

 

Към редакционната колегия на списанието през месец юни 2015 г. се присъедини заместник-ректорът на Американския университет в България, проф. Стивън Съливан, който с останалите членове на колегията - активни изследователи и университетски преподаватели от България, Германия, Франция и САЩ участва в рецензирането на подадените за публикация материали на английски език.

 

На сайта на Университета за приложни науки в Бремен - Германия по-рано през месец февруари 2015 г. бе публикувана новината за включването в международната редакционна колегия на Prof. Hans-Heinrich Bass:

Превод от немски език:
Проф. д-р Бас в редакционната колегия на "Bulgarian Economic Papers"

Проф. д-р Ханс-Хейнрих Бас се приет през февруари 2015 г. в редакционната колегия на Bulgarian Economic Papers. Новосъздадената поредица на английски език се издава от Центъра за икономически теории и стопански политики към Софийския университет. Неговият директор, доц. Теодор Седларски цели с тази инициатива да засили обмена между българските икономисти и международната икономическа научна общност.

 

В поредицата (ISSN: 2367-7082) се приемат текстове в областта на икономиката и стопанското управление с фокус върху проблеми на Югоизточна Европа и бившите стопанства в преход, без да се изключват глобални проблеми на икономическата теория и практика. Изследванията могат да имат емпиричен характер или да развиват и прилагат теоретични модели.

 

Електронни заявки за публикация се приемат на адрес bep@feb.uni-sofia.bg.

 

Повече информация за изданието на английски език