Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Новини - Катедра Икономика / Представяне на колективната монография „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“ в БСК

   

19.01.2023

 

По покана на Българската стопанска камара на 18 януари 2023 г. екип от катедра „Икономика“ представи основни изводи и заключения от колективната монография „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“ .

imgonline-com-ua-CompressToSize-JYMVKsswOKQEgc

В рамките на четири тематични направления: устойчивост на публичните финанси и рискове пред фискалната стабилност; реална и структурна конвергенция на България към еврозоната; институционални условия за членство в еврозоната и ползи и рискове от присъединяването към еврозоната, проф. д-р Ваня Иванова, проф. д-р Стефан Петранов, доц. д-р Стела Ралева и доц. д-р Димитър Златинов коментираха готовността на България за присъединяване към еврозоната и потенциалните промени в провежданата икономика политика.

Специален акцент по време на срещата беше поставен върху устойчивостта на процесите във фискалната сфера, цикличните влияния и структурните характеристики на управлението на публичните финанси; реалната и структурната конвергенция на България към еврозоната, синхронизирането на бизнес цикъла на отделните икономики и очаквания ефект от провежданата обща парична политика; неформалните критерии за членство и важността на институциите в процеса на присъединяване и устойчиво функциониране на българската икономика в еврозоната; ползите, рисковете, „тесните“ места, предизвикателствата и възможните проблемни зони при участие във финалния етап на Икономическия и паричния съюз.

Информация за проведената дискусия може да бъде видяна на интернет страницата на Българската стопанска камара.