Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Гост-професори на Стопанския факултет / Проф. д-р Мария Видолова - гост-професор

   

 

Проф. д-р Мария Видолова

 

Проф. д-р Мария Видолова е била дългогодишен ръководител на катедра „Финанси и счетоводство”, с богат опит в областта на банковото дело, където е заемала редица ръководни позиции.

 

Понастоящем е изпълнителен директор и член на УС на „Тексим Банк“ АД. Член е на Академията за обществени науки, образование и култура и е лицензиран оценител на финансови институции към Камарата на независимите оценители. От 2015 г. е рецензент на изследвания в тематичната издателска поредица на БНБ „Дискусионни материали“. Била е член и ръководител на редица комисии и специализирани комитети, в т.ч. Комитета по икономическа политика към Асоциация на банките (и понастоящем), член на УС на Фонд „Научни изследвания“ – МОНК, Междуведомствен съвет по комплексна автоматизирана система за управление на страната при извънредно положение и др.

 

Участвала е в проекти по линия на Българска стопанска камара, БИК „Капиталов пазар“ ЕООД, както и в работни групи по линия на Европейския съюз и НАТО във връзка с изготвяне на документи в областта на индустриалната, документалната и персонална сигурност, както и работни групи във връзка с внедряване на системите за разплащания в банковата система – ТАРГЕТ 2, SEPA и др. Била е член на специализирания научен съвет по „Финанси и статистика“ към Висшата атестационна комисия.

 

Има редица специализации в страната и чужбина: „Индустриален мениджмънт” и „Мениджмънт на корпоративните финанси” (УНСС), „Международно банкиране“ и „Риск мениджмънт“ (Тексаски университет, САЩ), „Банков мениджмънт“ и „Парични и капиталови пазари и инвестиционно банкиране“ (Университет „Делауер“, САЩ), „Маркетинг и мениджмънт на финансови институции“ и „Маркетинг, банкиране на дребно и стратегическо планиране“ – Министерство на финансите и Международен банков институт – Люксембург, Директива 97/5 на ЕИО – „Cross border transfers” (Брюксел), „European Dimension in Public Territorial Management” – Университет „Еври” - Париж, Франция и др.

 

Стая 126

Тел. (02) 971 10 02 (431); (02) 4229 126

Автобиография (pdf)

 

Списък на публикациите