Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Асоциирани преподаватели и гост-професори / Гл. ас. Любен Тошков - пенсиониран