Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Кариерен форум 6.0 / GemSeek Consulting Ltd./Джемсийк Кънсълтинг EООД

   

 

At GemSeek Consulting we use data, technology and analytics to predict what our customer will do next!

GemSeek banner

Чрез нашите решения (customer analytics, AI & machine learning, CX, marketing research) клиентите ни предлагат персонално и релевантно преживяване на своите потребителите още преди да са го поискали.

Интернет страница на компанията: https://gemseek.com/

Портал за обяви за работа и стаж в компанията: https://gemseek.com/company/careers/job-openings/

 

Виртуален щанд 1: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTk1ZTliMWItOTg2Ni00MGZhLTljODktZjE2ZjVmMTgyNjdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22580c361d-5a72-4624-87f4-ba6d6786ef25%22%2c%22Oid%22%3a%220754fe14-6443-4e82-890a-e1e8ca7a1d13%22%7d​​​​​​​

Лице, представляващо компанията: Симеон Милев, simeon.milev@gemseek.com, +359877844648

 

Данни за връзка с представител на компанията: Симеон Милев, simeon.milev@gemseek.com, +359877844648