Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център

   

[careers.feb.uni-sofia.bg] [Предложения за работа]

thumbnail_pokana_2019_BG

 

Кариерният център на Стопанския факултет съдейства за професионалното ориентиране, реализацията и успешното кариерно развитие на студентите, както и е ефективен посредник между академичните среди и бизнеса.

 

Целите на екипа на Кариерният център (КЦ) са:

 • Подпомагане на професионалната реализация на студентите;
 • Осъществяване и поддържане на активни контакти с работодатели и сътрудничество с тях в подбора на кадри за дейността им;
 • Подпомагане студентското участие в различни стажантски програми.

Предмет на дейност на КЦ са:

 • Разпространение на информация за проекти, програми, конкурси и други мероприятия на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и др.;
 • Предоставяне на информация на студентите от Стопанския факултет за пазара на труда, за конкретни работодатели и за предлаганите от тях стажантски и работни позиции;
 • Организиране и провеждане на презентации, семинари, обучения, дни на кариерата и други, с участие на работодатели и представители на бизнеса;
 • Кариерно ориентиране и консултиране на студентите от Стопанския факултет;
 • Оказване на практическо съдействие на студентите при подготовка на портфолио за кандидатстване за стаж и работа;
 • Подготовка за цялостния процес на подбор при кандидатстване за стаж и работа;
 • Оказване съдействие на работодатели при разработването, организирането и провеждането на стажантски програми;

 

Услуги за работодатели:

 

Една от основните задачи на Кариерния център е ефективно партньорство с работодателите, чрез подпомагане в процесите на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места.

Какво предлагаме:

 • Възможност за ефективен подбор на качествени кадри
 • Намалява разходите за подбор на персонала
 • Възможност за навлизането на съвременни бизнес практики и знания в университетските програми
 • Ефективен медиатор между бизнеса и Стопанския факултет

 

Услуги, предлагани от Кариерния център:

 • Подпомагане процеса на подбор:
 1. Прием, селектиране и обработване на документи по предварително зададени от работодателя критерии
 2. Подготовка на студентите за кандидатстване за работа и стаж
 3. Популяризиране на студентските стажове и мотивиране на студентите за участието им в такива
 4. Канализиран и бърз достъп до информация
 • Организиране на фирмени представяния и семинари
 • Подкрепа в разработването на стажантски програми
 • Обратна връзка
 • Професионално ориентиране на студентите

 

УСЛУГИ НА КАРИЕРНИЯ ЦЕНТЪР НА СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ (pdf)

 

Контакти:

КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР
София, бул."Цариградско шосе", 125, блок 3
ет. 5, кабинет 504
e-mail: careers@feb.uni-sofia.bg
Страница във Facebook: facebook.com/feba.careers
Профил в Twitter: twitter.com/feba_careers

 

Facebook група за предложения за работа: facebook.com/groups/feba.careers

LinkedIn група на Кариерния център: https://www.linkedin.com/groups/13540271

 

ФРАНКОФОНСКИ ПЕРСПЕКТИВИ

 

Предложения за РАБОТА

Българската народна банка обявява конкурс за стипендианти за 2019 година

16.11.2018

Информационен ден за създаване на бизнес и предприемачество

15.11.2018

Банка ДСК - В търсене на таланти: 26 ноември, 12:15 ч. в Стопански факултет, зала 420

15.11.2018

Raiffeisenbank (Bulgaria): Junior Specialist at Organisation and Process Management Department

09.11.2018

TMF Bulgaria (съвместно със СтФ при СУ) - Ден на отворените врати: 23.11.2018 г.

06.11.2018

Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на международна програма на DBU

06.11.2018

"Филип Морис интернешънъл" за първи път организира "Виртуален ден на отворените врати" - 14 ноември 2018 г.

06.11.2018

Grant Thornton Ltd. Bulgaria: Audit Assistant; Junior IT Auditor; Senior Audit Assistant

05.11.2018

Райфайзенбанк (България) EАД: Административен асистент към Дирекция „Информационни технологии“

01.11.2018

Moore Stephens looking for Assistant - Urgent

30.10.2018

Предложения от Cargill - България

23.10.2018

НАП СОФИЯ ТЪРСИ 57 НОВИ ИНСПЕКТОРИ

22.10.2018

Райфайзенбанк (България) EАД: МОБИЛНИ БАНКОВИ КОНСУЛТАНТИ - София

22.10.2018

Raiffeisenbank (Bulgaria): Specialist Risk-Engineering and Modelling

22.10.2018

Конкурс за стипендии УниКредит Булбанк – Академична 2018/2019 г.

15.10.2018

Raiffeisenbank (Bulgaria): Specialist Credit Risk Infrastructure and Regulations

11.10.2018

Райфайзенбанк (България) EАД: Стажант Човешки ресурси

09.10.2018

Data Science Society: Junior Community Leader

05.10.2018

Уроци по бридж за начинаещи - всеки четвъртък от 16.00 часа, Стопански факултет

04.10.2018

Студентски Проект „Моята банка на бъдещето 6.0“ на УниКредит Булбанк

04.10.2018

Програма Заедно в час - равен достъп до качествено образование на всяко дете в България

04.10.2018

Райфайзенбанк (България) EАД: Стажант администриране на персонала в отдел Човешки ресурси; Стажант Човешки ресурси

02.10.2018

Райфайзенбанк (България) EАД: Стажант в отдел Финансов анализ на корпоративни клиенти

02.10.2018

Покана - Дни на отворените врати в офиса на PwC България

02.10.2018

“СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД: Експерт „Бизнес развитие и сътрудничество“ в ДИРЕКЦИЯ „Бизнес развитие”

26.09.2018

Raiffeisenbank (Bulgaria): Junior IT Application Administrator

26.09.2018

Raiffeisenbank (Bulgaria): Internship at Risk Methodology Department

20.09.2018

Комстрим ООД: Кариерна възможност

18.09.2018

КПМГ България - Актюери

18.09.2018

“СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД: ЕКСПЕРТ МОНИТОРИНГ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ

15.09.2018

EY Intern vacant position: Accounting Intern; Accounting Assistant

11.09.2018

Райфайзенбанк (България) EАД: Специалист в сектор Авторизационен център - отдел Кол център

04.09.2018

KPMG: Audit Intern

04.09.2018

Райфайзенбанк (България) EАД: Младши специалист в отдел Кол център

31.08.2018

Raiffeisenbank (Bulgaria): Trainee at Risk Methodology Department

27.08.2018

Райфайзенбанк (България) EАД: Стажант в отдел Финансов анализ на корпоративни клиенти

27.08.2018

УНИЦЕФ България търси силно мотивирани кандидати за екипа си по директно фондонабиране „Шампиони за децата“

23.08.2018

Кариера в България. Защо не? - 20 септември в Интер Експо Център

15.08.2018

æternity Ventures: Help us find our new Operations Associate (based in Sofia)

13.08.2018

P&G open positions

31.07.2018