Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Студентска научна сесия към Международната годишна конференция на Стопанския факултет, 18-19 октомври 2013

   

05.07.2013

 

На първата Студентска научна сесия в рамките на Международната годишна конференция на Стопанския факултет (18 и 19 октомври 2013 г., Аула на СУ) студентите от специалностите Икономика и Стопанско управление ще имат възможност да представят свои икономически и управленски разработки.

 

Студентите с доклади ще получат сертификат за участие, който ще им даде възможност да се кандидатират за стипендиите по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” през учебната 2013/2014 г. ("европейски стипендии")