Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Стипендии на БНБ за студенти и докторанти

   

През 2004 г. по случай 125-годишния юбилей на Българската народна банка Управителният съвет учреди ежегодни годишни стипендии. Целта е да бъдат стимулирани перспективни студенти и докторанти да специализират в области и разработват теми с важно значение за дейността на БНБ.

 

За период от 9 месеца БНБ отпуска следните стипендии:

 

  • две стипендии в размер на 500 лв. месечно за студенти редовно обучение, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”;
  • една стипендия в размер на 700 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор” (докторант).

 

Повече подробности:

http://www.bnb.bg/AboutUs/AUCareers/AUScholarships/AUSWhy/index.htm