Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Разпис на лекциите на гост-преподавателите през уч. 2010-2011 г.

   

13.05.2011

 

 

В А Ж Н О
за студентите от III курс Икономика и Стопанско управление, приети с френски език

/Курсът е задължителен за получаване на Лисанс/

От 06.06. 2011 г. до 10.06.2011 г. ще се проведат лекции по Международна валутна система при гл.ас.д-р Гергана Станоева – както следва:

 

06.06. Понеделник – 08.00 – 11.00 – зала 304
07.06. Вторник – 08.00 – 13.00 – зала 304
08.06. Сряда – 14.00 – 18.00 – зала 400
09.06. Четвъртък- 08.00 – 14.00 – зала 304
10.06. Петък –13.00 –19.00 – зала 304

 

Инспектор „Учебна дейност

 

 

 

В А Ж Н О

за студентите от III курс Икономика и Стопанско управление, приети с френски език

/Курсът е задължителен за получаване на Лисанс/

 

От 30.05.2011 г. до 03.06.2011 г. ще се проведат лекции по Икономически растеж при Jean-Jacques Nowak – гост преподавател от университета Лил , както следва:

 

30.05. Понеделник – 08.00 – 11.00 – зала 304
31.05. Вторник – 08.00 – 13.00 – зала 304
01.06. Сряда – 14.00 – 18.00 – зала 400
02.06. Четвъртък- 08.00 – 14.00 – зала 304
03.06. Петък –13.00 –19.00 – зала 304

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

 

В А Ж Н О

за студентите от Стопанско управление - I курс (приети с немски език)

От 30.05.2011 г. до 09.06.2011 г. ще се проведат лекции по Макроикономика при проф. Параскевопулос – гост преподавател, както следва:

30.05.Понеделник 11.15-12.00;12.15-13.00;13.15-14.00;14.15-15.00, зала 524
31.05. Вторник 15.15-16.00;16.15-17.00;17.15-18.00, зала 300
01.06. Сряда 13.15-14.00;14.15-15.00;15.15-16.00;16.15-17.00, зала 520
02.06. Четвъртък 13.15-14.00;14.15-15.00;15.15-16.00;16.15-17.00, зала 524
03.06. Петък 14.15-15.00;15.15-16.00;16.15-17.00;17.15-18.00, зала 300
06.06. Понеделник 11.15-12.00;12.15-13.00;13.15-14.00;14.15-15.00, зала 524
07.06. Вторник 15.15-16.00;16.15 -17.00;17.15-18.00, зала 300
08.06. Сряда 13.15-14.00;14.15-15.00;15.15-16.00;16.15-17.00, зала 520
09.06. Четвъртък 13.15-14.00;14.15-15.00;15.15-16.00;16.15-17.00, зала 524

 

Лекциите можете да намерите онлайн в системата за електронно обучение

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

 

 

В А Ж Н О

за студентите от Стопанско управление I курс, приети с немски език

От 09.05. до 20.05. ще се проведат лекции по Основи на управлението – II част при проф. Боерман – гост преподавател, както следва:

 

09.05. Понеделник 08.15 – 09.00;09.15-10.00;10.15-11.00, зала 304
10.05. Вторник 15.15-16.00;16.15-17.00;17.15-18.00, зала 304
11.05. Сряда 13.15-14.00;14.15-15.00;15.15-16.00;16.15-17.00, зала 520
12.05. Четвъртък 13.15-14.00;14.15-15.00;15.15-16.00;16.15-17.00, зала 524
13.05. Петък 14.15-15.00;15.15-16.00;16.15-17.00;17.15-18.00, зала 300
16.05. Понеделник 08.15 - 09.00;09.15-10.00;10.15-11.00, зала 304
17.05. Вторник 15.15-16.00;16.15 -17.00;17.15-18.00, зала 304
18.05. Сряда 13.15-14.00;14.15-15.00;15.15-16.00;16.15-17.00, зала 520
19.05. Четвъртък 13.15-14.00;14.15-15.00;15.15-16.00;16.15-17.00, зала 524
20.05 Петък 14.15-15.00;15.15-16.00;16.15-17.00;17.15-18.00, зала 300

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

 

ВАЖНО

От 17 май до 20 май ще се проведат лекции по Иконометрия при Nicolas Vaneecloo от университета Лил. Курсът е задължителен за студентите от III курс Икономика и Стопанско управление с френски език.

 

17 май вторник 10.00-16.00 зала 300
18 май сряда 14.00-18.00 зала 400 и 18.00-20.00 зала 304
19 май четвъртък 08.00-14.00 зала 304
20 май петък 13.00-19.00 зала 304

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

 

В А Ж Н О

за студентите от I курс Икономика и Стопанско управление, приети с френски език

 

/Курсът е задължителен за получаване на Лисанс/

 

От 09.05.2011 г. до 12.05.2011 г. ще се проведат лекции по „Въведение в икономическия анализ – част II” при Franck Van de Velde – гост преподавател от университета Лил, както следва:

 

09.05. понеделник 13.00-19.00 зала 300
10.05. вторник 12.00-18.00 зала 300
11.05. сряда 14.00-18.00 зала 400
12.05. четвъртък 08.00-12.00 и 14.00-18.00 зала 304

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

 

В А Ж Н О

за студентите от Стопанско управление – II курс (приети с немски език)

От 11.04. 2011 г. до 20. 04. 2011 г. ще се проведат лекции по Икономическа статистика при проф. Ланге – гост преподавател, както следва:


11.04. Понеделник – 11.00 – 13.00 зала 304
12.04. Вторник– 09.00-13.00 зала 304
13.04. Сряда – 10.00-13.00 и 15.00-17.00 зала 304
14.04. Четвъртък – 13.00-17.00 зала 304
15.04. Петък– 14.00 – 18.00 зала 304
18. 04. Понеделник - 11.00 – 13.00 зала 304
19. 04. Вторник 09.00-13.00 зала 304
20. 04. Сряда 10.00-13.00 и 15.00-17.00 зала 304

 

Лекциите можете да намерите онлайн в системата за електронно обучение

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

 

 

В А Ж Н О

за студентите от III курс Икономика и Стопанско управление, приети с френски език

 

От 21.03.2011 г. до 25.03.2011 г. ще се проведат лекции по Международни финанси при Yannick Bineau – гост преподавател от университета Лил Курсът е задължителен за получаване на Лисанс.

 

21.03. Понеделник –18.00 – 21.00, зала 300

22.03. Вторник – 08.00 - 13.00, зала 304

23.03. Сряда – 11.00 - 16.00, зала 520

24.03. Четвъртък – 08.00 - 14.00, зала 304

25.03. Петък – 13.00 - 18.00, зала 300

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

В А Ж Н О

за студентите от Стопанско управление – III курс, приети с немски език

От 28.03. 2011 г. до 08.04.2011 г. ще се проведат лекции по Социална политика при г-н Михаел Зауер, както следва:

 

28 март /понеделник/08.15-09.00;09.15-10.00;10.15-11.00;11.15-12.00;-зала 304
29 март /вторник/ 08.15-09.00;09.15-10.00;10.15-11.00;11.15-12.00; -зала 304
30 март /сряда/ 08.15-09.00;09.15-10.00;10.15-11.00; зала 304
31 март /четвъртък/ 08.15-09.00;09.15-10.00;10.15-11.00;11.15-12.00;-зала 304
04 април /понеделник/08.15-09.00;09.15-10.00;10.15-11.00;11.15-12.00; зала 304
05 април /вторник/ 08.15-09.00;09.15-10.00;10.15-11.00;11.15-12.00; -зала 304
06 април /сряда/ 08.15-09.00;09.15-10.00;10.15-11.00; зала 304
07 април /четвъртък/ 08.15-09.00;09.15-10.00;10.15-11.00;11.15-12.00;-зала 304

 

Лекциите можете да намерите онлайн в системата за електронно обучение

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

 

В А Ж Н О
за студентите от Стопанско управление – II курс, приети с немски език

 

От 14.03.2011 г. до 19.03.2011 г. ще се проведат лекции по Управление на технологиите и иновациите при Prof. Kai-Ingo Voigt и Dr Christian Scheiner – гост - лектори, както следва:

 

14 март /понеделник/ 11.15-12.00;12.15-13.00;13.15-14.00, зала 400

15 март /вторник/ 09.15-10.00;10.15-11.00;11.15-12.00;12.15-13.00, зала 304

16 март /сряда/ 11.15 – 12.00;12.15 – 13.00;13.15 – 14.00;14.15-15.00, зала 520

17 март /четвъртък/ 13.15-14.00;14.15-15.00;15.15-16.00;16.15-17.00, зала 304

18 март /петък/ 14.15-15.00; 15.15 – 16.00; 16.15-17.00;17.15-18.00, зала 300

 

Лекциите можете да намерите онлайн в системата за електронно обучение

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

В А Ж Н О
за студентите от I курс Икономика и Стопанско управление, приети с френски език
/Курсът е задължителен и за студентите от трети курс, които кандидатстват за получаване на Лисанс/

 

От 25.10. до 29.10. 2010 г. ще се проведат лекции по “Въведение в икономическия анализ – част I” при Pierre Alary – гост преподавател от университета Лил, както следва:

 

25.10. понеделник 08.00 - 13.00 – зала 524
26.10. вторник – 13.00 - 18.00 – зала 304
27.10. сряда 09.00 – 12.00 и 13.00 - 15.00 – зала 520
28.10. четвъртък 13.00 - 18.00 – зала 400
29.10. петък 10.00 - 14.00 – зала 300

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

В А Ж Н О
за студентите от Стопанско управление – III курс, приети с немски език

От 19.10. до 29.10.2010 г. ще се проведат лекции по Маркетинг при проф. Мюлер-Хагедорн, както следва:
19 октомври / вторник / 13.00 - 16.00, зала 400
20 октомври / сряда / 09.00 - 13.00, зала 304
21 октомври / четвъртък / 14.00 - 18.00, зала 520
22 октомври /петък / 09.00 - 13.00, зала 400
25 октомври /понеделник/ 13.00 - 17.00, зала 400
26 октомври / вторник / 13.00 - 16.00, зала 400
27 октомври / сряда / 09.00 - 13.00, зала 304
28 октомври / четвъртък / 14.00 - 18.00, зала 520
29 октомври /петък / 09.00 - 11.00, зала 400

 

Лекциите можете да намерите онлайн в системата за електронно обучение
(elearn.uni-sofia.bg)

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

В А Ж Н О
за студентите от Стопанско управление I курс (приети с немски език)

 

От 05.10.2010 до 14.10.2010 г. ще се проведат лекции по Микроикономика при д-р Клайн - гост преподавател, както следва:

 

05.10. /вторник/ - 11.00 -14.00 – зала 418

06.10. /сряда/ - 09.00 – 13.00 – зала 520

07.10. /четвъртък/ - 11.00-14.00 – зала 520

08.10. /петък/ - 10.00-13.00 – зала 300

11.10. /понеделник/ 11.00-14.00 – зала 418

12.10. /вторник/ 11.00-14.00 – зала 418

13.10. /сряда/ 09.00 – 13.00 – зала 520

14.10. /четвъртък/ 11.00-14.00 – зала 520

 

Лекциите можете да намерите онлайн в системата за електронно обучение
(elearn.uni-sofia.bg)

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

 

 

В А Ж Н О
за студентите от Стопанско управление I курс, приети с немски език

 

От 18.10.2010 до 29.10.2010 г. ще се проведат лекции по Основи на управлението при проф. Г. Боерман – гост преподавател, както следва:

 

18.10. Понеделник - 15.00-18.00 – зала 128

19.10. Вторник – 11.00-14.00 – зала 128

20.10. Сряда – 14.00 – 17.00 – зала 524

21.10. Четвъртък – 11.00 – 14.00 – зала 520

22.10. Петък – 10.00 - 14.00 – зала 128

25.10. Понеделник - 15.00-18.00 – зала 128

26.10. Вторник - 11.00-14.00 – зала 128

27.10. Сряда - 14.00 – 17.00 – зала 524

28.10. Четвъртък - 11.00 – 14.00 – зала 520

 

Материали към курса можете да намерите онлайн в системата за електронно обучение
(elearn.uni-sofia.bg)

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

 

 

В А Ж Н О
за студентите от Стопанско управление II курс, приети с немски език

 

От 05.10.2010 до 13.10.2010 г. ще се проведат лекции по Пари, банково дело и финансови пазари при проф. Андерег – гост преподавател, както следва:

05.10. (вторник), 10.00-14.00, зала 304
06.10. (сряда) , 08.00-12.00, зала 304
07.10. (четвъртък) , 12.00-16.00, зала 300
08.10. (петък) , 08.00-10.00, зала 304
11.10. (понеделник), 13.00-17.00, зала 400
12.10. (вторник) , 10.00-14.00, зала 304
13.10. (сряда), 08.00-12.00, зала 304

Лекциите можете да намерите онлайн в системата за електронно обучение
(elearn.uni-sofia.bg)

Инспектор Учебна дейност

В А Ж Н О
за студентите от Стопанско управление III курс (приети с немски език)

 

От 04.10.2010 до 14.10.2010 г. ще се проведат лекции по „Международна икономика” при проф. Херман Албек – гост преподавател, както следва:

04.10. понеделник, 08.00-11.00, зала 304
05.10. вторник, 09.00-13.00, зала 524
06.10. сряда , 14.00-17.00, зала 524
07.10. четвъртък , 13.00-16.00, зала 400
08.10. петък, 09.00-13.00, зала 400
11.10. понеделник, 08.00-11.00, зала 304
12.10. вторник, 09.00-13.00, зала 524
13.10. сряда , 14.00-17.00, зала 524
14.10. четвъртък, 13.00-16.00, зала 400

 

Лекциите можете да намерите онлайн в системата за електронно обучение
(elearn.uni-sofia.bg)

 

 

 

Инспектор ”Учебна дейност”

 

В А Ж Н О

за студентите от Стопанско управление – III курс, приети с немски език

От 11.10. до 15.10.2010 г. ще се проведат лекции по Държавни финанси при д-р Криштоф Фрич, както следва:

 

11 октомври /понеделник/ 13.00-15.00, зала 520

12 октомври /вторник/ 14.00-17.00, зала 304

13 октомври / сряда/ 09.00-13.00, зала 420

14 октомври /четвъртък/ 08.00-12.00, зала 304

15 октомври /петък/ 09.00-13.00, зала 304

 

Лекциите можете да намерите онлайн в системата за електронно обучение
(elearn.uni-sofia.bg)

 

Инспектор „Учебна дейност”