Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Конкурс „Млад икономист 2010” на тема: „Кредитната политика на банките в България по време на сегашната икономическа криза”

   

Краен срок: 20 април 2010 г.

 

Конкурсът се организира от Съюза на икономистите в България съвместно с Банка ДСК и се провежда по случай Деня на икономиста - 11 юни.

В конкурса „Млад икономист-2010 г.” могат да участват всички лица до 35-годишна възраст (самостоятелно или в колектив), завършили средно образование, които се занимават и извършват икономическа дейност в областта на науката; образованието; практиката и управлението, както и асистенти, докторанти и студенти от висшите учебни заведения в България. Всеки автор или колектив може да участва в конкурса с една разработка. Докладите трябва да бъдат написани на български език. Задължително условие е пълният текст на разработката да бъде до 10 стандартни номерирани машинописни страници, вкл. фигурите и таблиците, като никъде в текста не се посочва името на автора.

 

Повече информация: http://union-econ.com/