Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Избираем курс "Правен английски език" - Брус Уитфийлд

   

25.02.2013

 

През летния семестър в бакалавърските програми на Стопанския факултет ще се предлага избираемият курс „Правен английски език” на американския преподавател Брус Уитфийлд (петък, 18 ч., зала 400). Г-н Уитфийлд има юридическо образование и говори български език.

 

Курсът се провежда за втора поредна година и се радва на голям интерес.

 

 

Информация за курса на английски език:

 

Web site http://commonlawclass.weebly.com

 

 

Short syllabus for the course:

 

1
introduction to common law, discussion of key differences between common and civil law systems
въведение в общото право и разликите между общо и гражданско право

 

2
breaches of contract, conflicts, torts, employer-employee relationships, civil litigation, courts
нарушение на договор, конфликти, деликти, трудови взаимоотношения, съдебен процес, съдилища

 

3
crimes, defenses, mitigations and prosecution
престъпления, защити, смекчаващи вината обстоятелства, преследване

 

4
sources of law, legal theory
източници на право, правна теория

 

5
commercial law and contracts, business forms, resolution of business conflicts, "Alternative Dispute Resolution" (ADR), remedies and damages
търговско право и договори, видове бизнес, разрешаване на конфликти, "Alternative Dispute Resolution" (ADR), обезщетения

 

6
constitutional rights, rights of individuals and businesses, legal personality
конституционни права, права на юридически и физически лица, юридическа личност

 

7
real estate and transactions
недвижимо имущество и транзакции

 

8
securities and investments
акции и инвестиции

 

9
Review
преговор

 

10
final exam
изпит