Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Държавен изпит Стопанско управление (10 юли 2013) - примерни казуси

   

01.07.2013

 

Уважаеми колеги, по решение на Катедра Стопанско управление тази година основното направление, в което ще бъде формулиран изпитният казус за държавния изипт е „Маркетинг“. За да подпомогнем подготовката Ви предлагаме няколко примерни казуса, както и насоките, в които ще бъдат оценявани отговорите Ви.

 

 

 

Държавен изпит 2013г.

Примерни казуси

 

 

 

1. Icasur Inc. е дружество за компютърни технологии, която прави широка гама от електронни продукти като лаптопи, смартфони и телевизори с висока резолюция. След като редица потребители, които подават на жалби на техния уеб сайт за своите лаптопи, които прегряват или неочаквано гаснат, Icasur решили да се направят тестове на моделите, посочени в жалбите. Те открили, че вградените батерии за тези конкретни модели са били дефектни. Ако Icasur реши да предприеме проактивна позиция, за да се справи с този проблем, какво трябва да направи?

 

 

Примерна насока за отговор:

 

Ако Icasur планира да предприеме проактивни действия по този въпрос, той трябва доброволно да се изтегли тези модели лаптопи от своите маркетингови посредници. Icasur трябва да предложи да смените батериите на всички продадени лаптопи. Те могат да предоставят онлайн инструкции за това как да стане това или по мейлите на клиентите директно да предоставят инструкции за това как да получат своите нови батерии. Като заеме такава позиция, Icasur може да има по-голям контрол над ситуацията. Такава позиция също така позволява на Icasur да оформят своите стратегии за сблъскване с този проблем. Това би могло да помогне за поддържане на тяхната марка. ... ... ... и т.н.

 

Начин на оценяване:

 

  1. Описана ли е необходимостта от наличие на стратегия за кризисен ПР?
  2. Посочено ли е на какви действия да предприеме фирмата, общи и в т.ч.:

 

- 2.1. Да изтегли дефектните продукти

 

- 2.2. Да смени всички батерии

 

- 2.3. Да дадат онлайн инструкции за необходимите действия от клиентите за подмяна на батериите и т.н.

 

  1. Посочени ли са възможни партньорства и вид на сътрудничеството с тези партньори по повод на възникналия проблем?
  2. Правилно ли е оформен текстът като изказ и правопис?

 

За всеки от тези елементи се получава по 1 точка, която се приравнява на 1 единица от оценката на студента.

 

 

 

2) Обсъдете няколко начина, по които по-малки организации могат да използват техниките на маркетинговото изследване срещу много малка или никаква цена.

 

Примерна насока за отговор:

 

Малките организации могат да използват същия процес на маркетингово проучване, който използват по-големите фирми, както и също толкова много от същите методи, като например събиране на вторична информация, наблюдение, анкета и експеримент. Има много безплатни източници на вторична информация в Интернет и малките фирми също имат достъп до специална помощ в набирането на информация от търговски камари, правителствени агенции и други организации. Мениджърите на малки организации могат да използват наблюдението за събиране на информация. Например, те могат да следят рекламите на конкурентите, да оценяват своя собствен клиентски микс и редовно да посещават бизнес местата на конкурентите. Неформалните анкети с малки удобни извадки са друг инструмент, който използват по-малките организации. Накрая, мениджърите на по-малките организации могат да проведат прости експерименти, като променят един аспект от маркетинговата стратегия и анализират резултатите. Също като при по-големите фирми, малките организации трябва да провеждат систематично изследване, за да получават валидни и полезни резултати.

 

Оценяване: по сходни на горецитираните критерии

 

 

 

 

 

3) Hekkens-Dichi Inc. е съвместен проект между американска и японска фирма, които произвеждат широка гама продукти за дома. Компанията наскоро решава да разшири дейността си в Япония, за което се изискват серия маркетингови анкети и интервюта, тъй като вторичната информация на този пазар е недостатъчна. Мики Лоу, маркетологът на американския клон на компанията, провежда засилени изследвания, като използва моделите, които е използвал във вътрешното си изследване в САЩ, но събраната информация не е адекватна, що се отнася до качество и количество. Дискутирайте някои потенциални грешки на този провал.

 

Примерна насока за отговор:

 

Международните маркетолози се занимават с по-малко хомогенни пазари в и между страните. Пазарите често се различават много в техните нива на икономическо развитие, техните култури и клиенти, и техните модели на покупка. Добрата вторична информация трудно се намира на много чужди пазари. Събирането на първична информация отнема повече време и разходи. Освен това избирането на представителни извадки и намирането на методи за контакт с участниците може да бъде трудна задача. Културните и езиковите разлики могат да представляват пречки в интерпретирането на данните и извличането на реалистични изводи. Поведението на потребителите в други страни може да попречи на процеса на събиране на информация.

 

Оценяване: по сходни на горецитираните критерии

 

 

 

 

 

4) „АБВ” е компания, която продава продукти само онлайн. Поръчките се вземат чрез интерактивен уеб сайт и стоките се доставят чрез малък склад, който дружеството притежава. Служителите на „АБВ” също трябва да се справят с превоз на стоките до желаните дестинации. Как маркетинговите посредници могат да помогнат „АБВ” да разшири бизнеса си?

 

Примерна насока за отговор:

 

Маркетинговите посредници помагат на компанията да насърчава, продава и разпространява продуктите си на крайни купувачи. Маркетингови посредници вече имат готови канали, които са пряко свързани с клиентите. По този начин чрез използване на посредници, „АБВ” може да намери много по-голям източник на продажбите. Маркетинговите посредници също помагат да изгладят потока от продукти в дистрибуторската верига. Посредниците включват търговци, физически фирми за дистрибуция, маркетингови агенции за услуги, както и финансови посредници. Те включват търговци на едро и търговци на дребно, които купуват и препродават стоки. Фирмите за физическа дистрибуция могат да помогнат на „АБВ” запасът й от стоки да се премести от пункта на произход до техните дестинации. Фирмите за маркетингови услуги са агенции за маркетингови проучвания, рекламни агенции, медийни фирми, маркетингови консултантски фирми, които помагат на фирмата да насочи и да популяризира своите продукти на правилните пазари. Финансовите посредници са банки, кредитни компании, застрахователни дружества и други фирми, които могат да помогнат за финансиране на сделки на „АБВ”, или застраховка срещу рисковете, свързани с покупко-продажба на стоки. Маркетинговите посредници могат да представляват важен елемент от цялостната верига на стойността на дружеството. Маркетолозите в „АБВ” трябва да признаят значението на работа с техните посредници като партньори, а не просто като канали, чрез които те продават своите продукти.

 

Начин на оценяване:

 

  1. Описана ли е необходимостта от наличие на стратегия за избор на маркетингови посредници?
  2. Посочено ли е към какви групи маркетингови посредници ще се обърне фирмата? в т.ч.:

 

- 2.1. други търговци

 

- 2.2. фирми за физическа дистрибуция

 

- 2.3. маркетингови агенции за услуги

 

- 2.4. финансови институции- кредитни компании и застрахователи

 

  1. Посочени ли са възможни партньорства и вид на сътрудничеството с тези партньори?
  2. Правилно ли е оформен текстът като изказ и правопис?

 

За всеки от тези елементи се получава по 1 точка, която се приравнява на 1 единица от оценката на студента.