Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Стажове и стипендии" / Конкурс за изработване на „Знак за качество“

   

13.06.2013

Конкурс за изработване на „Знак за качество“

 

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за студенти за изработване на „Знак за качество“ по проекта „Усъвършенстване на системите за управление в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ като ключ за повишаване на качеството на университетските дейности и услуги (Ключ към качеството)“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

 

Повече за проекта „Ключ към качеството“ може да видите на официалния уеб-сайт: http://key-quality.uni-sofia.bg/

 

Най-добрият проект за „Знак за качество“ ще бъде използван за изработката на плакет, който ще бъде връчван на факултети, департаменти, самостоятелни звена, центрове, други звена и администрация на Софийския университет, доказали своето високо качество в образователната и научната си дейност.

 

Условие за участие в конкурса

 

Необходимо е да сте студент (бакалавър, магистър) в Софийски университет към текущата 2012/2013 академична година.

 

Пълна информация за конкурса