Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Защити на магистърски тези - юли 2014 г.

   

03.06.2014

Защити на магистърски тези юли 2014 г.

 

важаеми колеги,

За допускане до защита на магистърската ви теза през месец юли 2014 год. е необходимо да се регистрирате в курса Подготовка за защита на магистърска теза през месец юли 2014 публикуван на сайта за електронно обучение http://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=683 и да изпълните указанията дадени в него!

 

За регистрация в този курс не е необходим ключ за записване!

 

 

 

Получаване на заявление за защита на магистърска теза и извлечение с оценки и кредити /академична справка/ от инспектор – студенти, кабинет 401:

 

Стопанско управление: 16, 18 юни 2014 г. - 9,30 - 11,30 ч. / 16,00 - 18,00 ч.

 

Икономика: 17, 19 юни 2014г. - 9,30 - 11,30 ч. / 16,00 - 18,00 ч.

 

 

 

Предаване на магистърски тези по катедри

 

ИКОНОМИКА

 

Макроикономика, Икономика на фирмата -

Защитата ще се състои на 17 юли, от 9 ч. в Стопански Факулте, зала 304

Предаване на дипломни работи в каб. 503

Дати за предаване:

26 юни (четвъртък), 17-19 ч.
30 юни (понеделник), 17-19 ч.

 

 

Статистика и финансова иконометрия, Управленски информационни системи, Актюерство и управление на риска - защитата ще се състои на 09 юли 2014 г. от 9.00 ч. в Стопански Факулте, зала 524

Предаване на дипломни работи в каб. 504

Дати за предаване:

19 юни (четвъртък) - 17.00 - 19.00ч.
20 юни (петък) - 12.00 - 14.30ч.

 

 

Финанси и банково дело, Счетоводство и контрол – защитата ще се състои на 11 юли 2014 г. от 9.00 ч. в Стопански Факултет, зала 304

 

Предаване на дипломни работи Финанси и банково дело в каб. 126

Дати за предаване: 23 юни (понеделник), 24 юни (вторник) - 17,00 - 19,00 ч.

Предаване на дипломни работи Счетоводство и контрол

Дати на предаване: 24 юни (вторник) - 16,00 - 17,30 ч.

 

 

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ – БА - Стратегическо управление, БА –Развитие на човешките ресурси - защитата ще се състои на 15 юли 2014 г. от 9.00 ч. в Стопански Факултет, зали 300, 400 и 304

 

Предаване на дипломни работи в каб. 326

Дати за предаване:

19 юни 2014 (четвъртък) - 10,00 - 12,00 ч.
23 юни 2014 (понеделник) - 10,00 - 12,00 ч.

 

 

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАСЛИТЕ – Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги, Икономика и управление на туризма, Икономика и управление на публичния сектор, Икономика и управление на науката, образованието и иновациите, Икономика и управление на сгради и съоръжения, Икономика и управление на аграрния сектор – защитата ще се състои на 21 юли 2014 г. от 9.00 ч. в Стопански Факултет, зала 304

Предаване на дипломни работи в каб. 122

Дати за предаване:
23 юни (понеделник),
24 юни (вторник) - 16,00 - 19,30 ч.