Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Защити на магистърски тези през февруари

   

17.02.2012

 

СУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС „МАГИСТЪР”

 

I. КАТЕДРА “ИКОНОМИКА”

 

1. Магистърски програми „Макроикономика” и „Икономика на фирмата”

Защитата ще се състои на 28 февруари 2012 г. от 9.00 ч. в Стопански факултет – зала 306

 

 

II. КАТЕДРА „СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ”

 

Магистърски програми „Статистика и иконометрия”, „Управленски информационни системи” и „Актюерство и управление на риска”

Защитата ще се състои на 27 февруари 2012 г. от 9.00 ч. в Стопански факултет – зала 304

 

 

III. КАТЕДРА „ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО”

 

Магистърска програма „Финанси и банково дело”

Защитата ще се състои на 28 февруари 2012 г. от 9.00 ч. в Стопански факултет – зала 304

 

IV. КАТЕДРА „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”

 

Магистърски програми „Бизнес администрация - Стратегическо управление” , „Бизнес администрация – Развитие на човешките ресурси”, „Бизнес администрация – Икономика и управление на здравеопазването”

Защитата ще се състои на 28 февруари 2012 г. от 08.30 ч. в Стопански факултет – зали 417, 418, 422 и 524

 

 

V. КАТЕДРА „ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАСЛИТЕ”

 

Защитата ще се състои на 27 февруари 2012 г. от 9.00 ч. в Стопански факултет

 

МП „Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги” и МП “Икономика и управление на сгради и съоръжения” – зала 130

МП „Икономика и управление на образованието, науката и иновациите”, МП „Икономика и управление на туризма” и МП „Икономика и управление на публичния сектор” – зала 524