Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Защити на магистърски тези - ноември 2013 г.

   

24.10.2013

 

Защити на магистърски тези ноември 2013 г.

 

Получаване на заявление за защита на магистърска теза и извлечение с оценки и кредити /академична справка/ през ноември 2013 от инспектор – магистри - кабинет 401:

 

Стопанско управление: 29, 30 октомври 2013 от 16,00 до 18,00ч.

 

Икономика: 05, 06 ноември 2013 от 16,00 до 18,00 ч.

 

 

Предаване на магистърски тези за ноември защита 2013 г. по катедри:

 

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА"

Макроикономика; Икономика на фирмата

 

гл.ас. д-р Роска Русинова каб. 503

05 ноември 2013 (вторник) от14.00 до 16.00 ч.

08 ноември 2013 (петък) от 15.00 до 16.00 ч. / от 17.30 до 18.00 ч.

Защита на магистърски тези 22 ноември 2013 г. (петък) – 9,00 ч. в Стопански факултет

 

 

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛИ"

Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги; Икономика и мениджмънт на науката, образованието и иновациите; Икономика и управление на публичния сектор; Икономика и управление на сгради и съоръжения; Икономика и мениджмънт на туризма на историческото наследство;Икономика и управление на туризма; Икономика и управление на аграрния сектор

 

ас. Атанас Георгиев каб. 122

 

31 октомври (четвъртък) от 17,00 до 19,00 ч. в стая 122

06 ноември (сряда) от 16,00 до 18,00 ч. в стая 122

Защита на магистърски тези на 19 ноември (вторник) - 9,00 ч в Стопански факултет

 

 

КАТЕДРА "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ"

Бизнес администрация-Стратегическо управление; Бизнес администрация-Развитие на човешките ресурси; Бизнес администрация-Икономика и управление на здравеопазването

 

ас. Иванка Михайлова каб. 326

29 октомври 2013(вторник) от 9,00 до12,00 ч.

05 ноември 2013 (вторник) от 9,00 до12,00 ч.

Защита на магистърски тези – 26 ноември 2013г. (вторник) – 9,00 ч. в Стопански факултет

 

 

КАТЕДРА "СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ”

Статистика и финансова иконометрия, Управленски информационни системи, Актюерство и управление на риска

04.11.2013г. (понеделник) от 17.00 до 19.00ч. в каб. 504.

05.11.2013г. (вторник) от 12.00 до 14.00ч. в каб. 504.

Защита на магистърски тези: 20.11.2013г. (сряда)

 

 

КАТЕДРА "ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО”

 

Счетоводство и контрол

Гл.ас д-р Е. Станчева каб. 101

05 ноември 2013 (вторник) от 10,00 до18,00 ч.

06 ноември 2013 (сряда) от 14,00 до16,00 ч.

 

 

Финанси и банково дело

 

Гл.ас. д-р Б. Банов каб.126

05 ноември 2013 (вторник) от 17,00 до19,00 ч.

Защита на магистърски тези – 19 ноември 2013г. (вторник) от 9,00ч. в Стопански факултет