Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Записване на новоприетите магистри

   

19.09.2013

 

Записване на новоприетите магистри за учебната 2013/2014 г.

(предварително класиране)

 

Стопански факултет

 

I. Класиране: І-ви етап – места субсидирани от държавата – Заповед на Ректора – на 23 септември 2013 г.

 

- Записване: на 24 и 25 септември 2013 г. (чл.26 (3) от Правилника на Университета)

 

График:

 

24 септември – Магистърски програми по Икономика

 

25 септември – Магистърски програми по Стопанско управление

 

II. Класиране: ІІ–ри етап – окончателен – за обучение срещу заплащане и освободените от І-я етап места

 

- Заповед на Ректор – 4 октомври 2013 г. (чл.27(2) от Правилника на Университета)

 

ІІ-ри етап:

 

- Записването се извършва по график в петдневен срок от издаване на заповедта.

 

Графикът е обявен по-долу.

 

Необходими документи за записване в Стопански факултет: чл.31(1)

 

1. Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование или академична справка с отразени среден успех от следването и успехът от държавния изпит /защитата/ (с тези документи разполагамe).

 

2. Именник /по образец/ от СтФ

 

3. Студентска книжка (попълнена на 1-ва и 2-ра страница) – закупена от студента

 

4. Три снимки /паспортен формат/

 

5. Платена такса – ст.№ 408 /СтФ/,

 

Приемно време: 9 - 12 / 13 - 16.00 ч. /Каса/ или по банков път

 

Документите ще се приемат в ст. № 417

 

Приемно време: 9 - 12 / 13 - 17 ч.

 

 

График за записване на новоприети студенти срещу заплащане и на места освободени от първия етап /субсидирани от държавата/

 

ІІ–ри етап – окончателен

 

Заповед на Ректор – до 4 октомври 2013 г.

 

7 октомври 2013 г. – Магистърски програми по Икономика – икономисти, новоприети държавна поръчка и Финансов мениджмънт на английски език

 

8 октомври 2013 г. – Магистърски програми по Стопанско управление – специалисти

 

9 октомври 2013 г. – Магистърски програми по Стопанско управление – неспециалисти – магистърски програми:

 

Бизнес администрация - Развитие на човешките ресурси, Икономика и управление на туризма,Управление на иновациите в публичния сектор, Управленски информационни системи

 

10 октомври 2013 г. – Стопанско управление – неспециалисти – магистърска програма: Бизнес администрация – Стратегическо управление и възстановени

 

11 октомври 2013 г. – Магистърски програми в направление Икономика – неикономисти