Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Редовен семинар по икономически изследвания: проф. д.ик.н. Георги Чобанов, "Случайност, неопределеност и ергодичност в природата и обществото - от Лаплас, през Найт и Кейнс, до Норт" - 08.04.2014

   

29.03.2014

 

 

 

 

Центърът за икономически теории и стопански политики и Стопанският факултет на СУ организират редовен Семинар по икономически изследвания в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

 

Третото издание на семинара на тема "Случайност, неопределеност и ергодичност в природата и обществото - от Лаплас, през Найт и Кейнс, до Норт" ще се проведе на 08 април (вторник) 2014 г., от 18:30 ч. в зала 420 на Стопанския факултет. Доклад ще изнесе проф. д.ик.н. Георги Чобанов.

 

Доклад на проф. д.ик.н. Георги Чобанов на третото издание на семинара (pdf)

 

Семинарът е отворен за преподаватели, докторанти и студенти на СУ и други висши училища, както и за изследователи от научни институти.

 

 

СЕМИНАР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Семинарът е отворен към всички области на икономическото знание
 • Представят се и се разискват оригинални идеи, както и обобщения и сравнителен анализ на съществуващо знание
 • Разглеждат се както разработки, използващи описателния (позитивния) подход на изследване, така и такива, отнасящи се към оптималния (нормативния) подход
 • Заявки за теми на следващи издания на семинара се приемат от ръководителя на Центъра за икономически теории и стопански политики доц. Теодор Седларски на адрес econ@feb.uni-sofia.bg.
 • Семинарът се организира редовно в зала 417 на Стопанския факултет
 • В специална семинарна поредица се публикуват дискусионни материали (working paper series)
 • Работните езици са български и английски
 • Сред тематичните направления на семинара са:
 1. Бизнес цикли
 2. Икономически растеж
 3. Парична теория и политика
 4. Човешки капитал
 5. Пазар на труда
 6. Фискална политика
 7. История на икономическите учения
 8. Икономически институции
 9. Поведенческа икономика
 10. Икономически анализ на правото и др.

 

Група за съобщения по електронната поща

Дискусионна група във Facebook

 

Очаквайте информация за предстоящите издания на семинара в профилите на Центъра за икономически теории: