Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Промени в разписа на магистърските програми

   

23.03.2015

 

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ от МП Приложна икономика, Статистика, иконометрия и актюерство, Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги – втори семестър неикономисти и втори семестър професионален бакалавър:

Упражненията по Финанси (корпоративни и държавни) при гл. ас. Радослав Недялков ще се проведат на 26 март, 02 ,16 и 23 април от 15.00 до 18.00 ч. в зала 400.

 

 

Лекциите по Основи на митническия контрол при х. ас. Цветан Мадански ще се провеждат в сряда от 11 до 13 ч. в зала 418. Курсът е избираем за студентите от ОКС Бакалавър от всички курсове и за студентите от ОКС Магистър.

 

Инспектор Учебна дейност