Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Покана за участие в ERASMUS MUNDUS AWARENESS DAY към студентите, преподавателите и служителите - 21 януари 2014

   

08.01.2014

 

П О К А Н А
за участие в
ERASMUS MUNDUS AWARENESS DAY

 

Уважаеми колеги,

 

На 21 януари 2014 г., вторник, СУ „Св. Климент Охридски“ организира информационна сесия по програма Еразмус Мундус, която ще се проведе в Конферентна зала на СУ от 13:00 до 17:30 ч.

 

Основните теми на събитието са свързани с възможностите на програма Еразмус Мундус, включително представяне на активни проекти, както и новите перспективи на програма Еразъм+. Участие в срещата ще вземат експерти от Центъра за развитие на човешките ресурси, преподаватели и студенти, които вече са осъществили или в момента осъществяват мобилност по програмата.

 

Информационното събитие е насочено към студенти, преподаватели и административен персонал oт висши учебни заведения в България, които могат да участват в мобилности, финансирани по програма Еразмус Мундус и програма Еразъм+.

 

З А П О В Я Д А Й Т Е!

 

ПОКАНА (pdf)

ПРОГРАМА (pdf)