Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за зимния семестър на учебната 2013/2014 г.

   

10.12.2013

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за зимния семестър на учебната 2013/2014 г. по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в СУ „Св. Климент Охридски

 

ОКС „ МАГИСТЪР”

 

 

ДЕЙНОСТ

 

 

СРОК

 

 

Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии през интернет страницата на Проекта (http://eurostipendii.mon.bg)

 

 

9 декември 2013 г.

 

 

Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване и съпътстващи документи при инспектор „Студенти” на съответния факултет

 

 

9 декември 2013 г.

 

 

Начало на потвърждаване на подадените от студентите формуляри при инспектор „Студенти“ - кабинет 401

 

 

10,11,12 декември 2013 г.-

 

Стопанско управление

 

16,17,18 декември 2013 г.- Икономика

 

7, 8, 9 януари 2014г. -Икономика

 

14, 15,16 януари 2014г. -

 

Стопанско управление

 

 

 

9:00-12:00 / 14:00-16:00

 

 

Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта

 

 

14 януари 2014 г., вторник, 23:59 ч.

 

 

Край на подаване от студентите на формулярите за кандидатстване (подадени през интернет страницата на Проекта до 14 януари 2014 г.) и съпътстващите документи при инспектор „Студенти” на съответния факултет

 

 

17 януари 2014 г., петък, 17.30 часа.