Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / График за провеждане на кампания за кандидатстване за държавни стипендии за зимния семестър на учебната 2013/2014 г.

   

07.11.2013

 

Г Р А Ф И К
за провеждане на кампания за кандидатстване за държавни стипендии за зимния семестър на учебната 2013/2014 г. в СУ „Св. Климент Охридски”

Начало на регистрацията на молбите -декларации за стипендии по успех в интернет страница на адрес http://stipendii.uni-sofia.bg/ 5 ноември 2013 г. (вторник)
Начало на подаване на молбите-декларации за кандидатстване за стипендии по успех при инспектор „Студенти“ - кабинет 401

 

6,7,11 ноември 2013 г. – Икономика

 

12,13,14 ноември 2013 г. – Стопанско управление: 9:00-12:00 / 14:00-16:00

 

Край на регистрацията на молбите-декларации за кандидатстване за стипендии през интернет страницата 17 ноември 2013 г. 23:59 часа
Край на подаване на молбите-декларации за кандидатстване за стипендии по успех при инспектор „Студенти“ на съответния факултет 18 ноември 2013 г. 12:00 часа
Класиране 22 ноември 2013 г.
Подаване на жалби 26 и 27 ноември 2013 г.
Разглеждане на жалбите от комисията по стипендии

28 ноември 2013 г.

 

Окончателно класиране 29 ноември 2013 г.

 

Забележка:

1. Студентите от 1-ви курс, започнали обучението си през зимния семестър на учебната 2013/2014 г. нямат право на стипендия. Студентите от 1-ви курс, започнали обучението си през летния семестър на учебната 2012/2013 г. декларират успеха си само от първия семестър на обучение.

2. Хартиеният вариант на молбата-декларация се заверява от инспекторите „Студенти” и се депозира при тях.

3. Класирането за стипендии по успех се извършва по специалности.