Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Дати за защити на магистърски тези - февруари 2014

   

05.02.2014

 

Дати за защити на магистърски тези - февруари 2014

 

 

Макроикономика, Икономика на фирмата, Приложна икономика

Изпитът ще се състои на 26 февруари 2014 г. от 9.00 ч. в Стопански Факултет

 

Статистика и финансова иконометрия, Управленски информационни системи, Актюерство и управление на риска, Статистика, иконометрия и актюерство

Изпитът ще се състои на 24 февруари 2014 г. от 9.00 ч. в Стопански Факултет

 

Финанси и банково дело, Счетоводство и контрол

Изпитът ще се състои на 26 февруари 2014 г. от 9.00 ч. в Стопански Факултет

Бизнес администрация – Стратегическо управление; Бизнес администрация – Развитие на човешките ресурси; Бизнес администрация – Икономика и управление на здравеопазването.

Изпитът ще се състои на 25 февруари 2014 г. 9.00 ч. в Стопански Факултет

 

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАСЛИТЕ – Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги, Икономика и управление на туризма, Икономика и управление на публичния сектор, Икономика и управление на науката, образованието и иновациите, Икономика и управление на сгради и съоръжения, Икономика и управление на аграрния сектор, Управление на иновациите в публичния сектор

Изпитът ще се състои на 25 февруари 2014 г. от 9.00 ч. в Стопански Факултет