Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР ЗА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ: ЯНУАРИ 2012 – ДЕКЕМВРИ 2012

   

12.01.2012

 

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР ЗА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

ЯНУАРИ 2012 – ДЕКЕМВРИ 2012

 

13 март – Държавен изпит

10 юли – Държавен изпит

5 септември – Държавен изпит

27.02-29.02 – Защити на магистърски тези

09.07-13.07 – Защити на магистърски тези

28.11-31.11 – Защити на магистърски тези

2.07– 6.07 – Прием на заявления за явяване на изпит за кандидат-магистри

09 -13.07 – Изпити за кандидат-магистри

3-5.09, 10-11.09 – Прием на документи за кандидат-магистри

12-14.09 – Изпити за кандидат-магистри

 

Официални церемонии и събития:

23 май – от 14 часа връчване на дипломите на завършилите Стопански факултет магистри;

1 октомври – от 14 часа официалното откриване за Стопански факултет на учебната 2012/2013 г.

5-6 октомври – Международна годишна конференция на Стопански факултет

29 ноември – Официално връчване на дипломи на бакалаври и магистри, от 14:00 ч., Аула на СУ

връчване на дипломите на завършилите Стопански факултет бакалаври и магистри

 

По месеци:

 

27-29 февруари Защити на магистърски тези
13 март Държавен изпит
23 май от 14 часа връчване на дипломите на завършилите Стопански факултет бакалаври и магистри, включително дипломите Licence по Икономика и Стопанско управление на Университета Лил 1
2 – 6 юли Прием на заявления за явяване на изпит за кандидат-магистри
10 юли Държавен изпит
9-13 юли Защити на магистърски тези
9-13 юли Изпити за кандидат магистри
3-5 и 10-11 септември Прием на документи за кандидат-магистри
5 септември Държавен изпит
12-14 септември Изпити за кандидат магистри
1 октомври от 14 часа, официално откриване за Стопански факултет на учебната 2012/2013 г.

5-6 октомври

29 ноември

Международна годишна конференция на Стопански факултет

29 ноември – Официално връчване на дипломи на бакалаври и магистри, от 14:00 ч., Аула на СУ