Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Академичен състав (Катедри) / Катедри / Стопанско управление / Преподаватели - Катедра Стопанско управление / Проф. д.ик.н. Желю Владимиров