Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Академичен състав

   

 

СУ "Св. Климент Охридски" - Академичен състав Медицински факултет

» ас. Азис Алейдин Азис
асистент
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» доц. Албена Георгиева Йорданова, дб

доцент
Медицински факултет: Катедра "Химия и биохимия, физиология и патофизиология"

 

» гл.ас. Албена Костова Въткова, доктор
гл. асистент
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» проф. Александър Василев Куртев, доктор на медицинските науките
професор
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» ас. Александър Марков Райнов, доктор
асистент
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» доц. Анатолий Маринов Найденов, доктор
доцент
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» доц. Антонина Тодорова Гегова, доктор
доцент
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» доц. Ася Георгиева Станчева, дм

доцент, заместник-декан по учебната дейност – Магистърски програми „Медицина“ и „Медицина на английски език“
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» гл.ас. Ася Свиленова Цанова

гл. асистент

Медицински факултет: Катедра "Химия и биохимия, физиология и патофизиология"

 

» проф. Божимир Бонев Петровски, доктор на медицинските науките
професор
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» ас. Борис Милев Кръстев
асистент
Медицински факултет: Катедра "Биология, медицинска генетика и микробиология"

 

» доц. Валери Цеков Николов, доктор
доцент
Медицински факултет: Катедра "Химия и биохимия, физиология и патофизиология"

 

» ас. Васил Страшимиров Козаров
асистент
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» ас. Василка Крумова Кочева
асистент
Медицински факултет: Катедра "Биология, медицинска генетика и микробиология"

 

» доц. Велислава Димитрова Димитрова, доктор по медицина

доцент

Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» проф. Венко Митков Александров, доктор на медицинските науките
професор
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» доц. Веселин Колев Кожухаров, доктор
доцент
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» гл.ас. Вишня Стойчева Стоянова, дб
гл. асистент
Медицински факултет: Катедра "Химия и биохимия, физиология и патофизиология"

 

» проф. Владимир Атанасов Овчаров, чл. кор, доктор на медицинските науките
професор
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» проф. Върбан Стоянов Ганев, доктор на биологическите науки
професор, замeстник декан по международна дейност, акредитация и следдипломно обучение
Медицински факултет: Катедра "Биология, медицинска генетика и микробиология"

 

» гл.ас. Галин Николаев Гюлчев, доктор
гл. асистент
Медицински факултет: Катедра "Физика, биофизика и рентгенология"

 

» проф. Галина Железова Железова, доктор
професор
Медицински факултет: Катедра "Биология, медицинска генетика и микробиология"

 

» доц. Геновева Антонова Златева, доктор
доцент
Медицински факултет: Катедра "Физика, биофизика и рентгенология"

 

» доц. Георги Василев Хаджидеков
доцент
Медицински факултет: Катедра "Физика, биофизика и рентгенология"

 

» проф. Георги Едрев Едрев, доктор на медицинските науките
професор
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» доц. Георги Тодоров Георгиев, доктор
доцент
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» ас. Георги Янев
асистент
Медицински факултет: Катедра "Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве"

 

» ас. Делян Петков Еврев
асистент
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» ас. Десислава Анри Лазарова
асистент
Медицински факултет: Катедра "Физика, биофизика и рентгенология"

 

» ас. Диана Иванова Карагьозова
асистент
Медицински факултет: Катедра "Биология, медицинска генетика и микробиология"

 

» ас. Диана Кръстева Георгиева
асистент
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» ас. Димитрина Тодорова Едрева, доктор
асистент
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» проф. Димитър Николов Терзииванов, доктор на медицинските науките
професор
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» гл.ас. Драгомир Данаилов Дарданов, доктор
гл. асистент
Медицински факултет: Катедра "Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина"

 

» проф. Екатерина Благоева Титянова, доктор на медицинските науките
професор
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» проф. Елена Борисова Джамбазова, доктор
професор
Медицински факултет: Катедра "Химия и биохимия, физиология и патофизиология"

 

» гл.ас. Елена Викторова Илиева
гл. асистент
Медицински факултет: Катедра "Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина"

 

» гл.ас. Емилия Кирчева Стоименова
гл. асистент
Медицински факултет: Катедра "Химия и биохимия, физиология и патофизиология"

 

» ас. Емилия Маринова Конакчиева
асистент
Медицински факултет: Катедра "Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве"

 

» доц. Жечка Цветкова Василева, доктор на медицинските науките
доцент
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» доц. Захари Тончев Стойков, доктор
доцент
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» доц. Здравко Йорданов Лазаров, доктор
доцент
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» ас. Ива Стоянова Гашарова
асистент
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» доц. Иван Илков Масларски, доктор
доцент
Медицински факултет: Катедра "Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина"

 

» гл.ас. Иван Любомиров Минков, доктор
гл. асистент
Медицински факултет: Катедра "Химия и биохимия, физиология и патофизиология"

 

» доц. Иванка Николова Атанасова, доктор
доцент
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» проф. Иво Коцев Грабчев, доктор
професор, ръководител на катедра "Химия и биохимия, физиология и патофизиология"
Медицински факултет: Катедра "Химия и биохимия, физиология и патофизиология"

 

» проф. Искра Петрова Алтънкова, доктор на медицински науки
професор
Медицински факултет: Катедра "Вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести"

 

» ас. Калина Юлиева Босева
асистент
Медицински факултет: Катедра "Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина"

 

» ас. Камелия Димитрова Павлова
асистент
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» ас. Карина Красимирова Благоева
асистент
Медицински факултет: Катедра "Вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести"

 

» доц. Кирил Димов Праматаров, доктор
доцент
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» ас. Константин Венелинов Грудков
асистент
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» ас. Лилия Василева Перусанова - Павлова
асистент
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» гл.ас. Лилия Захариева Церовска, доктор
гл. асистент
Медицински факултет: Катедра "Биология, медицинска генетика и микробиология"

 

» доц. Лъчезар Богомилов Иванов, доктор по медицина

доцент

Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» проф. Любомир Димитров Спасов, доктор
професор, декан
Медицински факултет: Катедра "Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве"

 

» доц. Любомир Кирилов Киров, дм

доцент по Обща медицина
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» гл.ас. Любомира Димитрова Йочева, доктор
гл. асистент
Медицински факултет: Катедра "Биология, медицинска генетика и микробиология"

 

» професор. Людмила Бориславова Иванова, дм
професор, заместник-декан по учебната дейност – Бакалавърски програми „Медицинска сестра“ и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» ас. Людмила Филипова Беленска - Тодорова
асистент
Медицински факултет: Катедра "Биология, медицинска генетика и микробиология"

 

» ас. Малина Миткова Сидоренко
асистент
Медицински факултет: Катедра "Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина"

 

» доц. Мария Младенова Грозева, доктор
доцент
Медицински факултет: Катедра "Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина"

 

» ас. Надежда Неделчева Байчева-Дочева
асистент
Медицински факултет: Катедра "Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве"

 

» доц. Палмена Ангелова Мижоркова - Попова, доктор
доцент
Медицински факултет: Катедра "Химия и биохимия, физиология и патофизиология"

 

» ас. Пейо Борисов Мишев
асистент
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» доц. Петър Василев Йотовски, доктор
доцент
Медицински факултет: Катедра "Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина"

 

» гл.ас. Петър Тонев Райчев, доктор
гл. асистент
Медицински факултет: Катедра "Химия и биохимия, физиология и патофизиология"

 

» доц. Пламен Маринов Гацов, доктор
доцент
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» гл.ас. Ралица Стоилова Чурова - Джупанова
гл. асистент
Медицински факултет: Катедра "Биология, медицинска генетика и микробиология"

 

» ас. Росен Чавдаров Разбойников
асистент
Медицински факултет: Катедра "Хирургически болести, акушерство и гинекология"

 

» ас. Росица Божидарова Попова
асистент
Медицински факултет: Катедра "Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве"

 

» доц. Росица Герасимова Митрова, доктор
доцент
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» доц. Румяна Атанасова Бакалова - Желева, доктор
доцент
Медицински факултет: Катедра "Физика, биофизика и рентгенология"

 

» ас. Славена Емилова Стойкова
асистент
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» гл.ас. Станислав Минчев Филипов
гл. асистент
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» проф. Тройчо Динев Троев, доктор на медицинските науки
професор
Медицински факултет: Катедра "Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве"

 

» ас. Христина Иванова Миланова
асистент
Медицински факултет: Катедра "Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве"

 

» ас. Христина Цанкова Ангелова
асистент
Медицински факултет: Катедра "Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина"

 

» проф. Христо Николов Чучков, доктор на медицинските науки
професор
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» ас. Цанка Механджийска Маринова
асистент
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» проф. Цветанка Цанкова Маринова, доктор на медицинските науки
професор, замeстник декан по научноизследователска и развитие на академичния състав, ръководител на катедра "Биология, медицинска генетика и микробиология"
Медицински факултет: Катедра "Биология, медицинска генетика и микробиология"

 

» доц. Цветин Трифонов Генадиев, доктор
доцент
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

» доц. Юлияна Милкова Иванова - Тумбева, доктор
доцент
Медицински факултет: Катедра "Химия и биохимия, физиология и патофизиология"

 

» ас. Ясен Георгиев Мутафов
асистент
Медицински факултет: Университетска болница "Лозенец"

 

към 04.07.2014 г.