Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Структура / Катедри / Стара история, тракология и средновековна история

   

Ръководител - доц. д-р Юлия Цветкова
Стая 38
тел. 9308 354

email: julia.tzvetkova@uni-sofia.bg

Научноизследователско направление: Стара история, Тракология, Средновековна обща история

Катедра по стара история, тракология и средновековна история
Катедрата има преподавателски състав от 6 хабилитирани преподаватели и 4 асистенти, както и един специалист. Двата сектора на катедрата са базирани съответно в кабинет 38 (стара история и тракология) и кабинет 39 (средновековна история). Изследователската дейност и публикациите на членовете на катедрата имат внушителен хронологически и тематичен обхват – история на древния Близък Изток, древна Елада и Рим, древна Тракия, кръстоносните походи, арабите и исляма, феодалните монархии и др. Катедрата поддържа Семинар по стара история и тракология (кабинет 38) със специализирана библиотека от книги, отпечатъци и дигитални материали. Към катедрата функционира студентски кръжок по стара история и тракология.
Бакалавърски специализации към катедрата:
Стара история и тракология
Средновековна история
Магистърски програми:
Антична история и тракология
Средновековна история

Преподаватели