Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Структура / Катедри / История на Византия и балканските народи

   

Ръководител
Стая 25 А
тел. 9308 378

email:

website: see.uni-sofia.bg

Научноизследователско направление: История на Византия, История на балканските народи

Катедрата по история на Византия и балканските народи предлага и осъществява различни учебни курсове по история на Балканите от обособяването на Източната Римска империя през ІV-V в. до наши дни. Провеждат се общи и специализирани бакалавърски курсове по средновековна, нова и съвременна балканска история и по история на Византия за студентите от специалностите в Историческия факултет. В допълнение катедрата удовлетворява потребностите на целия Софийски университет от обучение по история на Византия и Балканите.
Катедрата по история на Византия и балканските народи предлага на всички кандидати със завършена степен "бакалавър" обучение в магистърската програма "Европейски югоизток".
Катедрата продължава дългогодишна традиция на преподавания и изследвания по история на Византия и Балканите, осъществявана в миналото от такива изтъкнати български учени като проф. Петър Мутафчиев, проф. Бистра Цветкова, проф. Милчо Лалков и проф. Мария Тодорова.
Катедрата по история на Византия и балканските народи формално се обособява през 1972-1974 г. (дотогава дисциплината История на Византия се е преподавала в Катедрата по история на България, а балканската история - в Катедрата по нова и най-нова история). Катедрата се оглавява от проф. Петър Тивчев (1974-1981), проф. Милчо Лалков (1982-2000), проф. Георги Бакалов (2000-2003), проф. Христо Матанов (2003-2007), проф. Иван Първев (2007-2014), а от 2014 г. за ръководител на катедрата е избран доц. Наум Кайчев.

Преподаватели