Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Програма "ЕРАЗЪМ+" / Възможност за преподавателска мобилност в партниращи държави за 2020/2021 г.

   

Проектът е финансиран по Програма Еразъм+ (Ключова дейност 1) и предоставя възможност за краткосрочна мобилност на преподаватели от Софийския университет в университети от партниращи държави.

Подробна информация относно участващите факултети, конкретните области на знание, броя на мобилностите, тяхната продължителност и финансирането, можете да откриете в таблиците с мобилностите за съответния факултет.

Всички документи трябва да бъдат изпратени с един имейл до erasmus@admin.uni-sofia.bg в срок до 17 декември 2020 г., 23:59 часа.