Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Програма "ЕРАЗЪМ+" / СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА - 26.10.2020 ОБНОВЕНА!

   

Уважаеми студенти и докторанти,

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2020/2021 година (втора селекция)

Подробна информация относно възможностите за провеждане на практиките, условията за кандидатстване и приложените документи:

Допълнение към указанията за кандидатстване:
Новозаписаните бакалаври доказват среден успех с уверение, издадено от отдел “Студенти” към факултета, удостоверяващо средния успех от приемните изпити за съответната бакалавърска програма (приравнен по скалата от 2 до 6).

Краен срок за кандидатстване: 10 декември 2020 г., 23:59 часа