Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Програма "ЕРАЗЪМ+" / СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА - 11.03.2021 ОБНОВЕНА!

   

Уважаеми студенти и докторанти,

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2020/2021 година

На 10 март 2021 г. отдел "Международно сътрудничество" публикува конкурс за практики на студенти и докторанти по Програма Еразъм+.

Практиките могат да бъдат реализирани в периода 1 юни - 30 септември 2021 г. и ще бъдат финансирани от Софийски университет от средствата по проекта, които няма да бъдат усвоени за мобилност с цел обучение, поради пандемията.

Указанията за кандидатстване и всички необходими документи са публикувани на Еразъм сайта на СУ:

https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2021/03/10/traineeship-2020-2021-2/