Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Следдипломна квалификация / Следдипломна квалификация "Учител по история" за специалисти с висше образование 2022/2023

   

 

Историческият факултет е водещ в сферата на обучението и научните изследвания в различните области на историческото познание: българска история, тракология, стара и средновековна история, история на балканските народи, Византия и Русия, археология, архивистика, етнология, подготовка на учители по история

 

СДК "УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ"

 • Едногодишни курсове за придобиване на професионална квалификация „Учител по история“
 • Задочна форма
 • Групово и индивидуално обучение
 • За специалисти (завършили специалностите на Исторически факултет в СУ или други ВУЗ, с положени всички изпити от историческия модул, съгласно учебния план)
 • За неспециалисти (завършили други специалности, които им дават достъп до обучение за придобиване на следдипломна квалификация „Учител по история“, съгласно Наредба № 15 / 22.07.2019 г. на МОН) - изучават и полагат изпити и по дисциплините от историческия модул, съгласно учебния план
 • Приемът се осъществява по документи
 • СДК може да се реализира едновременно с магистърска програма или докторантура

За академичната учебна година 2023/2024

 • За групово обучение документите се подават от 15 януари до 1 септември 2023 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление до Декана на Историческия факултет
 • Копие от дипломата за висше образование и приложението с оценките

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА СЕ ИЗДАВА:

 • СВИДЕТЕЛСТВО за придобита допълнителна квалификация
 • ФОРМУЛЯР-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СДК: Изтегли тук

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Ректорат, Южно крило, ет. 2

Деканат – каб. 40 Б

Приемно време: 9.00 – 12.00 и 14.00 – 16.00 – всеки работен ден

Тел.: 02 9308 223

Д-р Елена Ценкова - etsenkova@admin.uni-sofia.bg

Проф. д-р Ивайла Попова – ilpopova@uni-sofia.bg