Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Иван Димитров Вълчев, Исторически факултет

Аудитория 41, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: “Извънградските светилища в провинция Тракия през римската епоха” за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност "Археология” (Римска археология) в професионално направление 2.2 История и археология. Редовeн докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Тотко Стоянов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: