Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Атанасиос Диалектопулос, Исторически факултет

Ректорат, зала № 1

Публична защита на дисертационния труд на Атанасиос Диалектопулос на тема "Иконографията като извор за изследване на религиозния живот в гръцките земи по време на Венецианското управление" по направление 05.03.03. Средновековна история. Докторант на самостоятелна форма на обучение.

Научен консултант: проф. дин Христо Матанов

Председател на научното жури: доц. д-р Александър Николов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: