Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Летни училища, конференции, програми за докторанти

   

___________________________________________________________________________________________________________

Докторантска конференция "Млади изследователи"

  • Софийски университет, Ректорат, 20 февруари 2019 г.

___________________________________________________________________________________________________________

Информационна среща - 21 юни 2017

 

На 21 април 2017 г. Софийският университет започна изпълнението на проект BG05M2OP001-2.009.0013 „Докторантски център Св. Климент Охридски“. Той е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ще продължи до 31.12.2018 г.

 

С ресурса, осигурен от европейските структурни и инвестиционни фондове, ще бъдат обезпечени четири основни дейности, насочени към студентите, докторантите и преподавателите на Университета:

 

  • Мобилност – подкрепа за участие в конференции и летни школи, осъществяване на краткосрочни визити;
  • Обучение – организиране и провеждане на специализирани курсове;
  • Открита наука – подкрепа за публикации и популяризация на науката;
  • Достъп – осигуряване на абонаменти и научна литература.

 

Във връзка с това бихме искали да поканим представители на всички заинтересовани страни (студенти, докторанти и преподаватели) на кратка информационна среща за запознаване с възможностите по проекта.

 

Представянето ще се състои на 21 юни 2017 г. от 10.00 ч. в Конферентната зала на Ректората. Координаторите ще дадат основни параметри на планираните дейности. Във втората част от програмата е предвиден обучителен курс Web of Scienceдостъп и възможности за публикуване в издания с Импакт фактор.

 

За новини от страницата на проекта може да се регистрирате https://phdsu.blogspot.bg/

 

Заповядайте!

 

__________________________________________________________________________________________

Call for Papers: Glocal Archaeology
The Archaeological Review from Cambridge invites submissions for volume 33.1, which explores the theme of ‘Glocal Archaeology’. Contributions are welcome from researchers at any stage of their academic career and from all related disciplines.Potential contributors are welcome to discuss their ideas with the editors or register their interest by sending an abstract to ljf51@cam.ac.uk and jet71@cam.ac.uk. Papers of up to 4000 words in length should be submitted by 1st August 2017. Further information on the Archaeological Review from Cambridge, including submission guidelines, may be found at http://www.societies.cam.ac.uk/arc/.

Official Invitation