Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Научна и международна дейност / Конференции / Международна научна конференция „НАСОКИ В АКАДЕМИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРЕПОДАВАНЕ ПО ЕТНОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ"

   

18-20 ноември 2016 г., Гьолечица

 

Форумът поставя в центъра на научната дискусия основни проблеми на етноложките изследвания и свързаните с тях преподавания по етнология и антропология в началото на 21 век. Дискусията ще се води около следните тематични области:

 

  1. Методологически проблеми: Съвременната социална среда предлага нови полета за изследване, които разширяват методологическия обхват на традиционните етноложки похвати. Те се обуславят на първо място от изискванията на глобализацията и технологичната революция, а и от динамиката на идентичностите. Това предизвикателство трябва да намери място и в преподавателската практика във висшите училища и другите научните институции.
  2. Интерференция на културите: Динамика на междукултурното общуване. Средства за междукултурен диалог. Преодоляване на културното противопоставяне.
  3. Етнология и образование: Използването на капацитета на Етнологията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и/или поставени в неравностойно положение.
  4. Етнологията и другите науки: Интердисциплинарни подходи

След приключване на конференцията докладите ще бъдат публикувани в научно издание.

Такса правоучастие: Няма

Разходите са за сметка на организаторите организаторите.

Заявки с кратка анотация на български и английски се приемат до: 15 септември 2016 г.

Одобрените за участие кандидати ще получат отговор до 20 септември 2016 г.

English version