Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Научна и международна дейност / Конференции / ХІ-та научна конференция, която се организира от катедра Архивистика и методика на обучението по история

   

18-19 април 2017 г., зала № 1, Ректорат

 

Уважаеми колеги,

По повод официалното отбелязване Денят на специалност Архивистика и документалистика на 18-19 април 2017 г. ви каним за участие с доклад, научно съобщение или презентация в ХІ-та научна конференция, която се организира от катедра Архивистика и методика на обучението по история, Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски, съвместно с ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев”, в рамките на провежданите от 2005 г. досега традиционни Университетски четения по архивистика.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Тематичният обхват на предстоящия научен форум се определя от трите знакови дати, които по стечение на обстоятелствата, съвпадат с предстоящия Ден на специалността, а именно:

  • 110 г. от рождението на проф. Иван Дуйчев, патрон на специалност Архивистика и документалистика в СУ;
  • 65 години от старта на професионалното архивно образование в СУ;
  • 15 години специалност Архивистика и документалистика в СУ;

Ето защо програмата ще включва три модула във връзка със съответните годишнини, както следва:

  • Кръгла маса: Параметри и състав на архивното наследство на проф. Иван Дуйчев – личен архивен фонд и документални следи;
  • Кръгла маса: Професионалната реализация на дипломираните архивисти, възпитаници на Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
  • Кръгла маса: Българската университетска архивистика, архивите и професията архивист в мрежовото общество.

Пред участниците в конференцията ще бъде представен V-ят том от поредицата Университетски четения по архивистика, който включва докладите и материалите от предходната Х конференция от същия формат, проведена на 18 – 19.04.2016 г.

Целта на конференцията е да се обсъдят не само постигнатите резултати, но и да се откроят нерешените проблеми в архивно-информационния сектор като цяло, с акцент върху модернизацията на обучението по архивистика, партньорството с бизнеса, като работодател на бъдещите дипломирани архивисти, статута и обществения престиж на професията архивист.

Надяваме се, че намеренията ни, както винаги досега, ще бъдат подкрепени с участия на преподавателите по архивистика и документалистика от университетите в страната, в които се четат общообразователни курсове по архивистика, документалистика, помощни исторически дисциплини, история на институциите и други профилирани курсове, свързани с професионалната подготовка на документалисти и архивисти у нас. Също така очакваме да предизвикаме и интереса на колеги от системата на държавните архиви, представлявани от ДА „Архиви”, както и от останалите архиви и институти на паметта.

Очакваме да ни изпратите темата с кратка анотация на вашия доклад, научно съобщение или презентация до 15 март 2014 г. на посочените по-долу адреси на организаторите, за да може да съставим коректно и своевременно програмата за предстоящата конференция.

Предвиждаме представените доклади и научни съобщения да бъдат публикувани в VІ-ти том от поредицата Университетски четения по архивистика, както и в Електронната библиотека по архивистика и документалистика на специалността.

София, 3.04.2017 г.

проф. д-р Андриана Нейкова; гл. ас. д-р Ивайло Аврамов