Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Кандидатстудентска кампания ОБНОВЕНА!!!!! 4.07.2017 г. / 1. КООПЕРАЦИЯ "Исторически факултет 94" («ИФ 94»)

   

ИСТОРИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ И КООПЕРАЦИЯ „ИФ-94“ ОРГАНИЗИРАТ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ за учебната 2017 – 2018 г.

 

_________________________________________________________________

КУРСОВЕТЕ СЕ ВОДЯТ ОТ УТВЪРДЕНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ:

  • Най-добрите изследователи на българската история
  • Проверители в кандидатстудентската кампания
  • Специалисти в подготовката на кандидат-студенти за изпитите в СУ

ПРОГРАМАТА НА КУРСОВЕТЕ ВКЛЮЧВА:

  • Двадесет и седем лекции; Всички ТЕМИ по обявената програма в сайта на Исторически факултет на СУ са включени в лекционния курс.
  • 20 разработени от кандидат-студентите теми, прегледани и оценени от преподавателите, съобразно изискванията.
  • Подготовка за решаване на тестови задачи по всички дялове на българската история.
  • В началото на всеки курс кандидат-студентите ще получават програмата с лекциите и тестовата работа.

ГРАФИК НА КУРСОВЕТЕ:

ДАТА Място
7 октомври – 16 декември 2017 г. РЕКТОРАТА НА СУ
януари – март 2018 г. РЕТОРАТА НА СУ
април 2018 г. Физически факултет на СУ на бул. „Джеймс Баучер“ № 5.

ЦЕНА НА КУРСА: 400 ЛЕВА

Записването може да стане по банков път

 

ТАКСАТА ЗА КУРСОВЕТЕ СЕ ПРЕВЕЖДА НА ПОСОЧЕНАТА БАНКОВА СМЕТКА:

Кооперация «ИФ- 94». Банка ДСК АД

BIC - STSABGSF

IBAN - BG59STSA93000019000649

Трите имена на кандидатстудента и датата на курса

След като платите по банков път, моля обадете се на един от посочените телефони, за да съобщите имената на кандидат-студента, за кой курс е записан и телефон за обратна връзка.

NB! Носете платежното нареждане от банката или издадената фактура, които служат за пропуск при провеждането на курса.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ НА МЯСТО В ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ: Ректорат, Южно крило:

  • Книжарницата на Факултета – 2 етаж, Южно крило – Л. Зидарова – 0885313101; тел. 02 - 9308 517
  • М. Георгиева – 0887857067;

КООРДИНАТОР НА КУРСА:

  • Проф. д-р Н. Манолова – 0888 723 604

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЛЕДЕТЕ САЙТА

От УС на Кооперация „ИФ-94“ .