Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Държавни изпити уч. 2022/2023 година - ОБНОВЕНО! 28.08.2023

   

Държавни изпити, 2022/2023 г.

Спец. "История и чужд език":

  • държавен изпит по английски език: 11.09.2023 г.

Спец. "История и философия":

  • поправителен държавен изпит по философия: 8.09.2023 г. от 9.00 часа в ауд. 21А

Спец. "Етнология и културна антропология"

  • На 12 септември 2023 г., от 9,30 ч. в ауд. № 40, ще се проведе държавен изпит /писмен/ за ОКС БАКАЛАВЪР за студентите от сп. Етнология и културна антропология.

Спец. "Хебраистика"

  • Държавният изпит - защита на дипломна работа за ОКС бакалавър специалност Хебраистика в рамките на септемврийската сесия ще се състои на 12 септември 2023 г. в ауд. 35 от 10.00 ч.
  • Срокът за предаване на дипломни работи, успешно преминали през процедурата за превенция на плагиатство, е 5 септември 2023 г. За допълнителна информация можете да се свържете с д-р Мина Тасева-Бенчева (mltaseva@uni-sofia.bg).

 

Защити на бакалавърски и магистърски тези 2022/ 2023

  1. “Историко-етнически модели на националната сигурност”,

На 12 септември 2023 г. ще се проведе държавен изпит /защита на дипломна работа/ за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР.

 

  • Студентите от МП „Етологиа и културна антропология“ и от МП „Историко-етнически модели на националната сигурност“, които ще полагат на държавен изпит трябва успешно да са преминали през процедурата за антиплагиатство и следва на 5 септември 2023 г. да депозират дипломната си работа / 1 бр. разпечатка и 1 бр. CD/ от 10,30 до 12, 00 в 28 кабинет при М. Кусева

 

Защитите ще се проведат както следва:

 

  • МП “Етнология и културна антропология”: от 10,00 ч. в каб. № 26 А
  • МП “Историко-етнически модели на националната сигурност” от 14,00 ч. в 40 ауд.

 

 

*******

Защити на магистърските тeзи за уч. 2022/2023 г. (за магистърските програми по уч.план) ще се състоят на 22.02.2023 г.