Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Държавни изпити уч. 2019/2020 година

   

ГРАФИК за провеждането на държавните изпити през лятната сесия на уч. 2019/2020 година

І. Държавни изпити за ОКС „бакалавър“:

Специалност ИСТОРИЯ

Специализации:

 • Стара история и тракология 07.07.2020 г. 9.00 ч. 65 ауд.
 • Средновековна история 07.07.2020 г. 9.00 ч. 65 ауд.
 • Нова история 07.07.2020 г. 9.00 ч. 65 ауд.
 • История на Русия 07.07.2020 г. 9.00 ч. 65 ауд.
 • Съвременна история 07.07.2020 г. 9.00 ч. 65 ауд.

Специализации:

 • Средновековна българска история 07.07.2020 г. 9.00 ч. 21А
 • История на България ХV-ХVII век 07.07.2020 г. 9.00 ч. 21А
 • История на България ХV-ХІХ век 07.07.2020 г. 9.00 ч. 21А
 • История на Българското възраждане 07.07.2020 г. 9.00 ч. 21А
 • Нова и съвременна българска история 07.07.2020 г. 9.00 ч. 21А

Специалност АРХЕОЛОГИЯ

 • 07.07.2020 г. 9.00 ч. ауд. 41А

Специалност МИНАЛО И СЪВРЕМИЕ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

 • 07.07.2020 г. 9.00 ч. ауд. 37

Специалност ЕТНОЛОГИЯ

 • 07.07.2020 г. 10:00 ч. ауд. 40

Специалности ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ и ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ

 • История на България 07.07.2020 г. 09:00 ч. ауд. 65
 • Обща история 07.07.2020 г. 09:00 ч. ауд. 65
 • Философия 13.07.2020 г. 09:00 ч. ауд. 21А

Специалност АРХИВИСТИКА И МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ

 • 07.07.2020 г. 10:00 ч. ауд. 25

IІ. Държавни изпити за ОКС „магистър“:

 • МП „Възраждане и памет“ 07.07.2020 г. 9:00 ч. ауд. 35
 • МП „Археология“ 08.07.2020 г. 9:00 ч. ауд. 41А
 • МП „Археометрия“ 08.07.2020 г. 9:00 ч. ауд. 41А
 • МП "Дипломация и разузнаване на Балканите" 07.07.2020 г. 10:00 ч. ауд. 37
 • МП „Образованието по история в средното училище” 07.07.2020 г. 10.00 ч. каб. 42
 • МП „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика“ 07.07.2020 г. 9.00 ч. 30 каб.
 • МП „История на Русия, Евразия и Източна Европа“ 07.07.2020 г. 9.00 ч. 27 каб.
 • МП „История и съвременно развитие на страните от Източна Азия" 07.07.2020 г. 9.00 ч. 29 каб.

--------------------------------------

 

Държавни сесии за учебната 2019/2020 година

 • 25 февруари 2020 г. – защити на дипломна работа за магистри от магистърски програми с втора държавна сесия през месец февруари
 • 7 юли 2020 г. - държавен изпит за бакалаври и магистри
 • 8 юли 2020 г. – защити на дипломна работа за магистри от специалност Археология
 • 8 септември 2020 г. – държавен изпит за бакалаври и магистри
 • 9 септември 2020 г. – защити на дипломни работи за магистри от специалност Археология

Специалност "История и география"

 • Държавен изпит по история - 7 юли и 8 септември от 09:00 часа;
 • Държавен изпит по география - 27 юли и 3 септември от 09:00 часа.

Конспекти:

Специалност "История и философия"

 • Държавен изпит по история - 7 юли и 8 септември от 09:00 часа
 • Държавен изпит по философия - 13 юли и 1 септември от 9:00 часа