Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Държавни изпити уч. 2019/2020 година

   

ГРАФИК за провеждането на държавните изпити през септемврийската сесия на уч. 2019/2020 година

 

І. Държавни изпити за ОКС „бакалавър“:

Специалност ИСТОРИЯ

Специализации:

 • Стара история и тракология 08.09.2020 г. 9.00 ч. 65 ауд.
 • Средновековна история 08.09.2020 г. 9.00 ч. 65 ауд.
 • Нова история 08.09.2020 г. 9.00 ч. 65 ауд.
 • История на Русия 08.09.2020 г. 9.00 ч. 65 ауд.
 • Съвременна история 08.09.2020 г. 9.00 ч. 65 ауд.

Специализации:

 • Средновековна българска история 08.09.2020 г. 9.00 ч. 21А
 • История на България ХV-ХVII век 08.09.2020 г. 9.00 ч. 21А
 • История на България ХV-ХІХ век 08.09.2020 г. 9.00 ч. 21А
 • История на Българското възраждане 08.09.2020 г. 9.00 ч. 21А
 • Нова и съвременна българска история 08.09.2020 г. 9.00 ч. 21А

Специалност АРХЕОЛОГИЯ

 • 08.09.2020 г. 9.00 ч. ауд. 41А

Специалност МИНАЛО И СЪВРЕМИЕ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

 • 08.09.2020 г. 9.00 ч. ауд. 37

Специалност ЕТНОЛОГИЯ

 • 08.09.2020 г. 10:00 ч. ауд. 40

Специалност ХЕБРАИСТИКА

 • 08.09.2020 г. 10:00 ч. каб. 34

Специалности ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ и ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ

 • История на България 08.09.2020 г. 09:00 ч. ауд. 23
 • Обща история 08.09.2020 г. 09:00 ч. ауд. 23

Специалност АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

 • 08.09.2020 г. 9:00 ч. ауд. 25

IІ. Държавни изпити за ОКС „магистър“:

 • МП „Възраждане и памет“ 08.09.2020 г. 10:00 ч. каб. 28
 • МП „Археология“ 09.09.2020 г. 10:00 ч. ауд. 41А
 • МП „Археометрия“ 09.09.2020 г. 10:00 ч. ауд. 41А
 • МП "Дипломация и разузнаване на Балканите" 08.09.2020 г. 10:00 ч. каб. 26А
 • МП „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика“ 08.09.2020 г. 10.00 ч. 30 каб.
 • МП „История на Русия, Евразия и Източна Европа“ 08.09.2020 г. 10.00 ч. 27 каб.
 • МП „История и съвременно развитие на страните от Източна Азия" 08.09.2020 г. 11.00 ч. 27 каб.
 • МП „Античност и средновековие“ 08.09.2020 г. 10.00 ч. 39 каб.
 • МП „Българско средновековие: държава, общество и култура“ 08.09.2020 г. 11.00 ч. 285 каб.
 • МП „Модерна България: държава и общество ( кр. на ХІХ – нач. на ХХІ в. ) 08.09.2020 г. 10.00 ч. 33 каб.
 • МП „Историко-етнически модели на националната сигурност“ 08.09.2020 г. 14.00 ч. 40 ауд.
 • МП „Етнология и културна антропология“ 08.09.2020 г. 10.00 ч. 26А каб.
 • МП „Музеология“ 08.09.2020 г. 13.00 ч. 31 каб.

--------------------------------------

 

Държавни сесии за учебната 2019/2020 година

 • 25 февруари 2020 г. – защити на дипломна работа за магистри от магистърски програми с втора държавна сесия през месец февруари
 • 7 юли 2020 г. - държавен изпит за бакалаври и магистри
 • 8 юли 2020 г. – защити на дипломна работа за магистри от специалност Археология
 • 8 септември 2020 г. – държавен изпит за бакалаври и магистри
 • 9 септември 2020 г. – защити на дипломни работи за магистри от специалност Археология

Специалност "История и география"

 • Държавен изпит по история - 7 юли и 8 септември от 09:00 часа;
 • Държавен изпит по география - 27 юли и 3 септември от 09:00 часа.

Конспекти:

Специалност "История и философия"

 • Държавен изпит по история - 7 юли и 8 септември от 09:00 часа
 • Държавен изпит по философия - 13 юли и 1 септември от 9:00 часа

________________________________________________________________________

На вниманието на студентите, на които им предстои защита на магистърска теза!

Предварителни изисквания за качване на файл с дипломна работа (магистърска теза) за проверка за уникалност и плагиатство

Проверката за уникалност и плагиатство се извършва в системата за електронно обучение на СУ - https://elearn.uni-sofia.bg