Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Държавни изпити уч. 2018/2019 година 4.09.2019 ОБНОВЕНА!!!

   
  1. Първа държавна сесия по учебен план за всички бакалаври и магистри от ИФ/ без археолози / - 10 юли 2019 г. За магистри археолози - 11 юли 2019 г. Срок за подаване на молби за студентите, администрирани от К. Янакиева - 24.06.2019 г. - 5.07.2019 г. в Отдел "Студенти", 24 кабинет. Необходими документи - студентска книжка
  2. Втора държавна сесия по учебен план за всички бакалаври и магистри от ИФ / без археолози / - 10 септември 2019 г. За магистри археолози - 11 септември 2019 г. Срок за подаване на молби за студентите, администрирани от К.Янакиева - 26.08.2019 до 9.09.2019 г. в Отдел "Студенти", 24 кабинет

******

На вниманието на всички студенти от специалност „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“, както и от МП „Европейски Югоизток“ и МП „Дипломация и разузнаване на Балканите“!!!

Всички, които ще се явяват на държавен изпит – защита на бакалавърска теза / защита на дипломна работа на 10 септември 2019 г., моля, в срок до 3 септември (до 13 часа) да депозират работите си (на хартиен и електронен носител, както и информация за контакт) в катедрата или на научния си ръководител. След като бъдат определени рецензентите на катедреното заседание на 3 септември ще се свържем с Вас на посочения email.

******

На вниманието на студентите от магистърските програми:

  1. “Етнология и културна антропология”
  2. “Историко-етнически модели на националната сигурност”, които ще защитават магистърски тези на 10 септември 2019 г., трябва да предадат по 1 екз. от дипломната си работа /разпечатка/ и на CD на 4 септември 2019 г. от 10,30 до 12,00 в каб. № 28. при М. Кусева

 

На 10 септември 2019 г. ще се проведе държавен изпит /защита на дипломна работа/ за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР.

 

Защитите ще се проведат както следва:

 

  • МП “Етнология и културна антропология”: от 10,00 ч. в каб. № 26 А
  • МП “Историко-етнически модели на националната сигурност”: от 14,00 ч. в 40 ауд.

 

На 10 септември 2019 г., от 9,30 ч. в ауд. № 40, ще се проведе държавен изпит /писмен/ за студентите от специалност Етнология за образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР.

******

Катедра „Архивистика и методика на обучението по история”

Държавен изпит– септемврийска сесия

  • Бакалаври- 10.09.2019г. от 09.00 ч. в 25ауд.
  • Магистри - защита на дипломна работа – 10.09.2019 г.от 9.30 ч. в 26 каб.

Дипломните работи трябва да се представят в кабинет 42 десет дена преди защитата с молба, подписана от научния ръководител, че се допуска до защита.

______________________________

Държавни изпити за специалност "История и география"

Конспекти за държавните изпити

ВТОРА ДЪРЖАВНА СЕСИЯ

  • Държавен изпит по География – 3 септември 2019 г.
  • Държавен изпит по История – 10 септември 2019 г. от 09:00 часа в 23 ауд.

Срок за подаване на молби при г-жа Нина Христова в 24 каб.: от 19 до 29 август 2019 г.

Необходимо е студентите да носят бележка от библиотеката и снимка.