Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Държавни изпити уч. 2018/2019 година 31.05.2019 ОБНОВЕНА!!!

   
 1. Първа държавна сесия по учебен план за всички бакалаври и магистри от ИФ/ без археолози / - 10 юли 2019 г. За магистри археолози - 11 юли 2019 г. Срок за подаване на молби за студентите, администрирани от К. Янакиева - 24.06.2019 г. - 5.07.2019 г. в Отдел "Студенти", 24 кабинет. Необходими документи - студентска книжка
 2. Втора държавна сесия по учебен план за всички бакалаври и магистри от ИФ / без археолози / - 10 септември 2019 г. За магистри археолози - 11 септември 2019 г. Срок за подаване на молби за студентите, администрирани от К.Янакиева - 26.08.2019 до 9.09.2019 г. в Отдел "Студенти", 24 кабинет

******

Катедра „Архивистика и методика на обучението по история”

Държавен изпит

 • Бакалаври - 10.07.2019г. - 9.00 ч., 25 ауд.
 • Магистри - защита на дипломна работа – 10.07.2019 г.от 9.30 ч. в 26 каб.

Държавен изпит „Образованието по история в средното училище“

 • Магистри - защита на дипломна работа – 10.07.2019 г. – 10.00 ч., в 42 каб.

 

Държавен изпит– септемврийска сесия

 • Бакалаври- 10.09.2019г. от 09.00 ч. в 25ауд.
 • Магистри - защита на дипломна работа – 10.09.2019 г.от 9.30 ч. в 26 каб.

 

Дипломните работи трябва да се представят в кабинет 42 десет дена преди защитата с молба, подписана от научния ръководител, че се допуска до защита.

****

Студентите от магистърските програми:

 1. “Етнология и културна антропология”
 2. “Историко-етнически модели на националната сигурност”, които ще защитават магистърски тези на 10 юли 2019г., трябва да предадат по 1 екз. от дипломната си работа /разпечатка/ и 1 CD на 2 юли 2019 г. от 10,30 до 12,00 в каб. № 28. при М. Кусева, за да им бъде определен рецензент.

На 10 юли 2019г. ще се проведе държавен изпит /защита на дипломна работа/ за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР.

Защитите ще се проведат както следва:

 • МП “Етнология и културна антропология”: от 10,00 ч. в каб. № 26 А
 • МП “Историко-етнически модели на националната сигурност”: от 14,00 ч. в 40 ауд.

На 10 юли 2019 г.,от 9,30 ч. в ауд. № 40, ще се проведе държавен изпит /писмен/ за студентите от специалност Етнологияза образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР.

______________________________

Държавни изпити за специалност "История и философия"

 • Държавният изпит по Философия за спец. История и философия ще е на 5 юли от 9 часа

______________________________

Държавни изпити за специалност "История и география"

Конспекти за държавните изпити

ПЪРВА ДЪРЖАВНА СЕСИЯ

 • Държавен изпит по История – 10 юли 2019 г.
 • Държавни изпит по География – 26 юли 2019 г.

Срок за подаване на молби при г-жа Нина Христова в 24 каб.: от 1 до 5 юли 2019 г.

ВТОРА ДЪРЖАВНА СЕСИЯ

 • Държавен изпит по География – 3 септември 2019 г.
 • Държавен изпит по История – 10 септември 2019 г.

Срок за подаване на молби при г-жа Нина Христова в 24 каб.: от 19 до 29 август 2019 г.

Необходимо е студентите да носят бележка от библиотеката и снимка.