Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Център за регионални изследвания и анализи (ЦРИА)

   
logo_bg_cr

Центърът за регионални изследвания и анализи (ЦРИА) е академична платформа за изследвания и анализи, която e създадена като проект в рамките на научна програма „Диалогът в социално-икономическата среда, регионалните изследвания и устойчивото развитие“ в изпълнение на проект Университетски комплекс по хуманитаристика “Алма Матер” по Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката (договор № ДУНК01-1/22.12.2009 г.). През 2015 г. Центърът за регионални изследвания и анализи е интегриран в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Интернет сайт: https://crsa.uni-sofia.bg/

Адрес:

1164 София, бул. Драган Цанков 8

ет. ІV, каб. 403В

телефон: 9308 278